02 Bouwplaatsinrichting
 >  İnşaat sahasında güç
Tartışma > Bu konuyu çalışma arkadaşlarınızla tartışın!
 • İnşaat sahamda elektrik dağıtım kutularının yerini değiştiririm veya ekstra bir kutu eklerim.
 • Testerenin veya makaranın fişini genellikle kendim değiştiririm.
 • Gerekli olmadıkça makaranın tamamını açmam.
Giriş

Elektrik gücü; ışık, hareket, ısı ve sinyaller için enerji kaynağıdır.

Riskler > Ne olabilir?
 • Elektrik çarpması nedeniyle ölüm
 • Yanık
 • Yangın tehlikesi
 • Patlama tehlikesi
 • Birçok tehlikenin sebebi:

 • Tesisatın kurulumunun, ayarının veya genişletilmesinin kullanıcılar tarafından yapılması;
 • Kullanıcıların bilgi sahibi olmaması veya eksik bilgi sahibi olması;
 • Arızalı, denetimsiz veya yanlış malzeme kullanımı;
 • Elektrikli tesisatlarının uygunsuz kurulumu.
 • Güç beslemesinin özelliklerini belirleyen birçok faktör mevcuttur, örneğin:

 • Akım yoğunluğu;
 • Akım türü (doğru/alternatif akım);
 • Çalışmanın yapıldığı çevre koşulları (iklim) (örneğin su, nem, sıcaklık vb.);
 • Korumasız şekilde yürüme veya sürül yollarında, suda vb. yerlerde duran kablolar;
 • Diğer inşaat sahası faktörleri ve tesisleri;
 • Bobin olarak işlev gören makaralara dolanmış kablolar sebebiyle sonunda makaraların yanması.
 • Çalışan veya ustabaşı olarak izniniz OLMAYAN şeyler:

 • Ana dağıtım kutusunun yerini kendi başınıza değiştirmek; bu işlem HMB’nin sorumluluğundadır;
 • Topraklama pimini topraktan sökmek ve/veya değiştirmek;
 • Elektrikli dağıtım kutularına sonsuz şekilde papatya zincir yapmak;
 • Parçaları değiştirmek;
 • Kabloları inceltmek;
 • Yürüme veya sürüş yollarına kablo yerleştirmek; bu işlem kabloların hasar görmesine neden olur;
 • Dağıtım kutularını veya kabloları suya koymak.
Sudaki güç kabloları
Elektrikli bozuk el aleti
Düzenli olmayan güç beslemesi dolabı

Zeminden çıkan bir kablo varken bu dağıtım kutusunun yerini DEĞİŞTİREMEZSİNİZ!

Kararlar > Yapmanız gerekenler/yapabilecekleriniz
 • Elektrik tesisatının ayarlanması veya yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa kurulumdan sorumlu HMB görevlisini sürece dahil edin;
 • Elektrikli tesisatta arıza veya sorun olması durumunda mutlaka HMB servis departmanıyla iletişime geçin ve mümkünse görsel kontrol yaparak olası sebebi anlamaya çalışın;
 • Papatya zincir yöntemiyle tek bir dağıtım kutusu ekleyin;
 • Makaraları ve/veya kabloları her zaman tamamen açın;
 • Kurulumdan sorumlu HMB görevlisi, inşaat sahasındaki elektrikli sistemine ait çizimin bir kopyasını ustabaşına verir;
 • Elektrikli tesisatı temiz tutun; dağıtım kutusunun yakınında işleme veya ıslak, sıçramalı işlemler yapmayın; dağıtım kutusunu tezgah olarak kullanmayın;
 • Yalnızca denetimli elektrikli aletleri kullanın;
 • Elektrikli aletleri ve elektrikli tesisatı kullanmadan önce gözünüzle kontrol ederek görünür bir kusur olup olmadığına bakın.