02 Bouwplaatsinrichting
 >  Bouwverlichting
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ga een vertrek (gang) niet in als deze niet goed verlicht is
 • Op dit project ontbreekt een goede bouwverlichting.
Introductie

In het najaar is er weinig daglicht; in de ochtend blijft het lang donker en de schemer valt vroeg in. 
Zonder verlichting op de bouwplaats is er onvoldoende zicht en kunnen er onveilige situaties ontstaan. Het niet zien van een kleine kuil of een struikelobject kan grote gevolgen hebben, vooral wanneer het nog donker is. Het is daarom heel belangrijk dat de werkplek goed verlicht is. Het is ook belangrijk dat men loopverlichting met zich meebrengt. Hierdoor kan men de omgeving goed zien en is men zichtbaar voor anderen. Men moet zich bewust zijn van het feit dan men in donkere dagen minder goed/ snel opvalt. 

Verlichting op de bouwplaats, zoals op werkplekken en looproutes, is in deze tijd van het jaar noodzakelijk. Ook materieel moet verlicht zijn.

Er zijn verschillende soorten verlichtingen: 

 • Terreinverlichting
  Deze wordt toegepast op werken in uitvoering of langs autowegen. Het is aan te bevelen om, in verband met verblinding van het verkeer, een hoogte van 8 tot 10 meter aan te houden. 
 • Verlichting in besloten ruimten
  Bouwlampen moeten aangesloten worden op een veiligheidstransformator van maximaal 50V wissel of gelijk spanning van maximaal 120V.
 • Oriëntatieverlichting
  Deze bouwlampen zullen vaak binnen handbereik zijn aangebracht en moeten van klasse II of III zijn. Deze bouwlampen worden in de volgende situaties gebruikt:
  - Bij aanbouw van gebouwen met lange gangen;
  - In donkere doorgangen;
  - In schachten;
  - Trappenhuizen.
 • Duurzame verlichting
  Ledverlichting is de meest duurzame vorm van verlichting. Ze verbruiken minder energie dan andere soorten lampen en hebben een langere levensduur.
 • Diervriendelijke verlichting
  - Doormiddel van de juiste armatuur én de hoogte waarop de armatuur wordt geplaatst kan de stralingshoek verkleind worden om vegetatie, water en lucht zo veel als mogelijk onverlicht te houden. Dit voorkomt verstoring van planten en dieren;
  - Alleen verlichten wanneer het nodig is;
  - Rood of amberkleurig licht verstoort vleermuizen minder;
  - Groen licht verstoort veel soorten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het werken in een niet goed verlichte omgeving of ruimte brengt risico's met zich mee, zoals:

 • Stoten aan niet goed zichtbare obstakels;
 • Struikelen en vallen;
 • De weg kwijt raken;
 • In paniek raken.

Er zijn ook lichamelijke risico's:

 • (Over) vermoeidheid;
 • Minder nauwkeurig werken (kans op lichamelijk letsel);
 • Hoofdpijn;
 • Brandende ogen

Er zijn ook ecologische risico’s, die in het uiterste geval, kunnen resulteren in stillegging van het werk:

 • Verstoring van (beschermde) soorten, zoals broedvogels en vleermuizen;
 • Aantrekken van (beschermde) soorten wat kan resulteren in verwonding of doding van diersoorten.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zet de bouwlampen op een statief;
 • Plaats de lampen zodanig dat je niemand, ook geen dieren, verblindt in je omgeving;
 • Plaats langs autowegen de tijdelijke verlichting op een hoogte van 8 tot 10 meter (indien mogelijk in de middenberm);
 • Controleer of de bouwverlichting in goede staat en gekeurd is;
 • Plaats de bouwlamp op voldoende afstand van brandbare materialen;
 • Sluit in een kruipruimte de lampen aan op een veiligheidstransformator.
 • Controleer of er extra maatregelen zijn waaraan de verlichting moet voldoen i.v.m. vleermuizen of andere dieren, denk hierbij aan de soort verlichting of waar de verlichting wel/niet op gericht moet zijn. Voor advies kan je de ecologen via ecologie@heijmans.nl benaderen.
  Tubes in trapgat
Terrein verlichting HMB
Ontbreken van verlichting
Tips > Voor meer informatie

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

www.abomafoon.nl
Het goede voorbeeld
Controleer de keuringssticker op de lampen
Verkeerd gebruik werkverlichting

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.