02 Bouwplaatsinrichting
 >  Aanrijdgevaar portalen en/of kunstwerken
Discussie > Bespreek het met je collega’s
  1. Spreek jij je collega's altijd aan welke zich niet aan onderstaande instructie houdt?
  2. Meld jij het wanneer een afzetting niet klopt, onveilig of onduidelijk is? Meld dit direct aan de uitvoerder en maak daarna een GO!-melding.
Introductie


In deze toolbox besteden we aandacht aan de risico's met betrekking tot aanrijdgevaar tegen portalen en/of kunstwerken. We bespreken ook de beheersmaatregelen die aanrijdgevaar voorkomen.

Wat is een portaal?

Een portaal is een verkeerskundige draagconstructie over één of meerdere rijbanen, waaraan matrixborden en/of bewegwijzering kunnen zijn gemonteerd. De constructie bestaat uit een ligger die steunt op twee staanders (in enkele gevallen is dat er één). 

Op de meeste A- en N-wegen zijn verkeersportalen aanwezig. In de foto's hiernaast zijn twee voorbeelden van een tijdelijk en een definitief portaal. Op de afbeeldingen staan deze portalen over de gehele rijbaan.


Bij werkzaamheden ontstaat er hierdoor een risico voor collegae binnen het werkvak, en weggebruikers die gebruik maken van de rijbaan naast de werkzaamheden, als een portaal en/of kunstwerk wordt geraakt.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij de uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van een portaal en/of kunstwerk bestaan er verschillende risico's voor mensen in en buiten het werkvak.

  • Het portaal/kunstwerk kan worden geraakt bij uitvoering van werkzaamheden
    • beschadigen na het aanrijden
    • beschadigen tijdens kiepwerkzaamheden
    • beschadigen tijdens hijswerkzaamheden
  • Het portaal en/of kunstwerk kan omvallen of bezwijken als gevolg van bovenstaande risico's

Om te voorkomen dat bovenstaande risico's kunnen optreden informeren wij jullie hierover. Jij hebt een belangrijke rol om eventuele aanrijdingen van portalen en/of kunstwerken te voorkomen!


Zie onderstaande foto's om te zien wat er dus kan gebeuren.

Aanrijding portaal - portaal is over alle rijbanen gevallen