02 Bouwplaatsinrichting
 >  Fig. 112 Werken naast de rijbaan, buiten de invloedssfeer van de weg
Introductie

In de afgelopen jaren is Heijmans op diverse grote projecten geconfronteerd met opmerkingen van, onder andere, Rijkswaterstaat over de veiligheid en werkwijze van het op- en afbouwen van tijdelijke verkeersmaatregelen op auto snelwegen. Deze opmerkingen zijn verwoord in toets verslagen op projecten of in zogenaamde RQI (Rijkswaterstaat Quality Index) audits die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd in het gehele land.

Veiligheid is voor de medewerkers die de verkeersmaatregelen plaatsen het allerbelangrijkst, daarom heeft Bouwend Nederland samen met RWS en Volandis een Plaatsingsinstructie Verkeersmaatregelen gemaakt, met duidelijke afbeeldingen van de uit te voeren stappen. Stap voor stap wordt duidelijk waar de voertuigen / materialen en mensen zich moeten bevinden op dat moment in het proces.

Als basis is gebruik gemaakt van de figuren in de CROW publicatie 96 2020. Hieraan is toegevoegd de "standaard" werkwijze zoals die door Bouwend Nederland wordt voorgestaan.

Het handboek wat bij deze instructie wordt verstrekt is dus geen richtlijn, maar een harde eis, zo plaatst / verwijdert  Heijmans een tijdelijk verkeersmaatregel.

Hieronder is fig 112 verder uitgewerkt volgens Plaatsingsinstructie Volandis.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanrijdgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?

Om aanrijdgevaar van materieel te voorkomen zijn de volgende maatregelen noodzakelijk:

 • Alle lampen aan op elk werkvoertuig;
 • Frame op de wagen opgeklapt en alternerende lampen aan;
 • Voorwaarschuwingswagen op de locatie omhoog geklapt en alternerende lampen aan.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Stap uit aan de verkeersluwe zijde (indien mogelijk);
 • Plaats de 3 Adreasstrips achter de voorwaarschuwingswagen op 5 meter afstand, recht achter elkaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Plaats 150 meter na de Andreasstrips de vluchtstrookwagen.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Koppel de voorwaarschuwingswagen af, minimaal 50m voor begin afrit
 • Plaats de kegels h.o.h. 5 meter van elkaar tegen de kantlijn over de gehele lengte tot aan de afrit;


Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Plak het UIT bord met zwarte of gele tape af;
 • Plaats op de afrit het hek met C01 bord;
 • Plaats in de berm een paal met het C1 bord;
Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

https://www.youtube.com/watch?v=0sbziW2FGtw


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.