02 Bouwplaatsinrichting
 >  Stress en werkdruk tijdens het opzetten en verwijderen van wegafzettingen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Het opzetten en verwijderen van verkeersmaatregelen is een veilige actie
 2. Welke risico's ontstaan bij deze onveilige actie
 3. De vakman (vkm)VM wordt gestoord door telefoontjes  
Hoe weggebruikers net voor het einde van de uitvoegstrook zelfs nog via de berm invoegt. Levensgevaarlijk!
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom een bepaald onderwerp. In deze toolbox gaan we het hebben over werkdruk en stress die ontstaat bij het verwijderen en opzetten van wegafzettingen. Uit gesprekken met de vakmannen (vkm)VM bljkt dat zij veel stress ervaren. Het probleem zit hem in het feit dat zij, tijdens het werk van opzetten en/of verwijderen van verkeersmaatregelen, gestoord worden door collega's (hoofd-)uitvoerders en projectleiders die bellen of zij het werkvak al in kunnen. 

De stress wordt niet veroorzaakt door de werkzaamheden, maar door externe factoren. Een paar voorbeelden zijn:

 • tijdsdruk: het verwijderen en opzetten van verkeersmaatregelen moet binnen een bepaalde tijd klaar zijn
 • de vakman (vkm) VM wordt niet op tijd gebeld om de verkeersmaatregelen te plaatsen of te verwijderen
 • werknemers verlaten hierdoor te laat (niet volgens de afgesproken tijd) het werkvak waardoor de tijd om alles te verwijderen wordt verkort
 • te strakke planning
 • sancties: de druk van de opdrachtgever (die eist boetes als de werkzaamheden niet binnen de afgesproken limiet zijn gerealiseerd)
 • tijdstip van afmelden van het het werk is een keiharde eis van de opdrachtgever
 • telefoonverkeer:
  • collega's bellen de vakman (vkm) VM wanneer zij het werkvak in mogen
  • (hoofd-) uitvoerders en projectleiders bellen met de vraag of zij het werkvak al in kunnen
  • er is niet één aanspreekpunt
 • gedrevenheid (een klusje oppakken dat voor de volgende dag op de planning staat. De motivatie is super, maar waarom pakt de medewerker dat klusje de volgende dag niet op?
 • het verkeer in de gaten houden (veilig handelen)
 • verkeerscentrale inbellen om de start van de afzettingen aan te melden.
 • verzwaarde rijtaak (rijden in het verkeer en ervoor zorgen dat een collega kan laten werken)
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • stress
 • hoge werkdruk
 • fouten maken
 • onveilige handelingen verrichten.
 • automobilisten en jezelf in gevaar brengen
 • psychische- en lichamelijke klachten treden op lange termijn op
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Rij mono (zie link bij Tips)
 • Collega's erop wijzen niet te bellen met de vakman (vkm) VM. Je wordt gebeld wanneer de afzetting klaar is
 • Zorg voor één aanspreekpunt (de uitvoerder) om de vakman (vkm) VM te ontlasten van vragen, etc via telefoon.
 • Zorg dat je klaar bent en dat de weg weer vrij is voor of op het afgesproken tijdstip. Dat geeft je voldoende tijd om op deze manier veilig de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • De vakman (vkm) VM moet zijn werkzaamheden veilig kunnen verrichten.
 • De vakman (vkm) VM niet lastig vallen in het beging van het werk. De afzetting komt dan stipt op tijd gereed.
 • Houd rekening met de afspraken die gemaakt zijn met de wegbeheerder. Deze afspraken gaan vaak over het nakomen van de tijdslimiet die is gesteld om de weg open te stellen en af te zetten. Als aan deze afspraken niet wordt voldaan bestaat een grote kans dat er een boete volgt.
 • Imago schade,
 • Het vertrouwen van de opdrachtgever op het nakomen van afspraken, vermindert.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.