02 Bouwplaatsinrichting
 >  Veilige ruimte / Tijdelijke afzetting plaatsen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik ontkom er niet altijd aan om in sommige gevallen in de veilige ruimte te lopen.
Introductie

Deze toolbox gaat over het voorkomen van werken in de veilige ruimte tijdens het opzetten en afbreken van verkeersmaatregelen. Na deze toolbox weet je wat de risico’s zijn. Je weet ook welke maatregelen je moet treffen om die risico’s te voorkomen. Hieronder een paar situaties als voorbeeld:

 • bij het leggen of verwijderen van de andreastrips;
 • tijdens het af-/aankoppelen van actiewagens; en
 • om tijdelijke borden op-/af te draaien.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico's zijn dat je:

 • niet of te laat gezien wordt door het doorgaande verkeer;
 • onbewust op de rijbaan komt die open is voor het verkeer;
 • aangereden wordt;
 • bekneld raakt tussen werkbus en actiewagen.

De belangrijkste oorzaken zijn:

 • de zichtbaarheid van de medewerker is onvoldoende;
 • de verkeersruimte voor het doorgaande verkeer is beperkt;
 • de beperkte ruimte waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat mag niet ?

 • Werk nooit tussen het werkvoertuig en het verkeer (c.q.veilige ruimte);
 • Stap niet uit het werkvoertuig op een (te) smalle vluchtstrook;
 • Plaats nooit een afzetting zonder de bescherming van een botsabsorber;
 • Stap nooit onnodig uit het werkvoertuig aan de kant waar het verkeer rijdt.

Wat mag wel ?

De werkzaamheden uitvoeren vanaf de verkeersluwe zijde, dit geldt voor:

 • zowel het leggen / verwijderen van de andreastrippen;
 • het aan-/afkoppelen van de actiewagens en;
 • het op/afdraaien van tijdelijke bebording.

Werk altijd onder bescherming van een botsabsorber, als deze (nog) niet beschikbaar is begin dan niet!  Neem contact op met je leidinggevende.

Tips > Voor meer informatie

Er zijn gevallen dat het echt niet mogelijk is om aan de verkeersluwe zijde uit te stappen. In die gevallen moet je de volgende procedure volgen.

 • Houd ten alle tijden zicht op het verkeer;
 • Stap uit en loop naar de achterzijde van het werkvoertuig met je gezicht naar het verkeer toe.

Achter het werkvoertuig gekomen loop je direct naar de verkeersluwe zijde om de werkzaamheden uit te voeren;

 • Om in te stappen loop je aan de achterzijde van het werkvoertuig naar de verkeerszijde;
 • Bij de achterzijde van het werkvoertuig wacht je op een verkeersluw moment, waarna je direct naar het portier loopt en instapt;
 • Stap in en rij rustig weg.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.