02 Bouwplaatsinrichting
 >  Vrije ruimte bij wegwerkzaamheden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Werken in de vrije ruimte komt te vaak voor, ondanks dat dat niet mag
 • De vrije ruimte is vaak kleiner dan de voorgeschreven 60 cm.


Introductie

De plaats waar we aan het werk zijn wordt de bouw- of werkplaats genoemd. In het ene geval is de bouw- of werkplaats een afgesloten terrein, geheel gelegen buiten het verkeer. In het andere geval ligt de bouw- of werkplaats geheel of gedeeltelijk in het verkeer. Om er dan voor te zorgen dat men veilig kan werken worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tijdeljke verkeersmaatregelen toegepast.

De tijdelijke verkeersmaatregelen worden niet alleen om de bouw- of werkplaats geplaatst. Voor de veiligheid van de wegwerker wordt een veel groter gebied afgebakend. Die extra ruimtes worden de ‘vrije’ ruimte en ‘de veiligheidsruimte’ genoemd. Het totale afgebakende gebied noemt men het werkvak. Een bovenaanzicht met alle benamingen die bij een standaard wegafzetting worden toegepast is weergegeven in het hiernaast afgebeelde figuur.

Een werkvak, omgeven door een langsafzetting met waarschuwingen (zoals afzethekken) bestaat dus uit:

 • de bouw- of werkplaats (= de werkruimte)
 • de veiligheidsruimte
 • de ‘vrije’ ruimte


De veiligheidsruimte

 • De lengte van de veiligheidsruimte voor de werkruimte is als volgt bepaald (zie schema)
 • Als een bestuurder niet oplet en de wegafzetting niet tijdig waarneemt, ramt deze allereerst de afzethekken. Vervolgens schrikt hij/zij “wakker” en krijgt hij/zij tijd om te reageren
 • De bedoeling van de veilig-heidsruimte is dat het voertuig tot stilstand komt voordat deze de werkruimte bereikt
 • De veiligheidsruimte bevindt zich voor en achter de werkruimte
 • De lengte ervan is afhankelijk van de gemiddelde snelheid van het verkeer op de weg waar de wegafzetting wordt geplaatst en staat vermeld in de CROW-publicaties “Werk in uitvoering 96a/96b”.

De vrije ruimte

 • De ‘vrije’ ruimte ligt tussen de werkruimte en de langsafzetting
 • De langsafzetting scheidt het werkvak van het langsrijdende verkeer. Deze maakt geen deel uit van de ‘vrije’ ruimte. Volgens de nieuwe richtlijnen “Werk in uitvoering 96a/96b” bedraagt de breedte van de ‘vrije’ ruimte bij werk in uitvoering bij de toepassing van kegels en geleidebakens (is een open afzetting) minimaal 0,60 m 1
 • Achter een barriër (is een gesloten afzetting) wordt geen vrije ruimte gehanteerd. Een dwarsprofiel van een standaard open wegafzetting (met geleidebakens) met daarin de ‘vrije’ ruimte is afgebeeld in het figuur hiernaast
 • De ‘vrije’ ruimte dient als vluchtroute bij eventuele calamiteiten. Hier mogen dan ook geen obstakels aanwezig zijn. Dit betekent dat alle machines, de opslag van materiaal en materieel, voertuigen en keten in de daarvoor bestemde werkruimte moeten worden geplaatst. Dit geldt ook voor ons zelf. Niets en niemand mag zich in de ‘vrije’ ruimte bevinden, dus ook geen wegwerkers. Dit houdt in dat iedereen, ook de asfaltafwerker, bij toepasssing van kegels en geleidebakens zijn werkzaamheden binnen de werkruimte en buiten de ‘vrije’ ruimte moet (kunnen) uitvoeren.

  Indien de werkzaamheden het in de praktijk niet altijd mogelijk maken om hieraan te voldoen, neem dan contact op met je leidinggevende.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.