02 Bouwplaatsinrichting
 >  Werken in een afzetting op de (auto)snelweg
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik zie vaak genoeg dat we in de veiligheidsruimte werken maar het kan gewoon niet anders. 
 2. Verkeersmaatregelen op tekening is iets anders dan het realiseren ervan in de praktijk.
Introductie

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd op de weg. Om veilig te kunnen werken wordt er een deel van de snelweg afgesloten voor het verkeer. Dit afsluiten van de snelweg noemen we een verkeersmaatregel of afzetting.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aangereden worden

In de afbeeldingen hieronder is aangegeven wat de veiligheidsruimte en de werkruimte is.

De veiligheidsruimte (Afb. 1) is de ruimte tussen het verkeersschildje en het werkvak. Deze moet minimaal 0,6 meter breed zijn.

De veiligheidsruimte (Afb. 2) is de ruimte tussen de actiewagen en de kegels. (130 meter)

De veiligheidsruimte dient te allen tijden vrij te zijn van personen, voertuigen en obstakels.

Afb. 1 Dwarsprofiel
Afb 2. Lengteprofiel
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat mag niet?

 • Werk nooit in de veiligheidsruimte tussen de actiewagen en de kegels;
 • Parkeer geen voertuigen in de veiligheidsruimte de actiewagen en de kegels;
 • Regel nooit zelf het verkeer
 • Laat geen rommel achter in de bermen;
 • Werk of loop nooit binnen de veiligheidsruimte naast de werkruimte;
 • Parkeer nooit werkvoertuigen in de bermen.

Wat mag wel?

 • Parkeer werkvoertuigen in het werkvak zover mogelijk naar achteren of op aanwijzingen van je leidinggevende;
 • Maak gebruik van zwaai- en knipperlichten en alarmlichten bij het in,- en uitrijden van de wegafzetting;
 • Plaats het bordje "WERKVERKEER" zichtbaar achter op het voertuig;
 • Houd het werkvak schoon en en laat en het schoon en opgeruimd achter;
 • Draag de juiste PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen)
 • Let op bij storm en wind: vrachtauto's kunnen veel last hebben van storm en wind en daarmee in de veiligheidsruimte of werkruimte komen.

In het dwarsprofiel is aangegeven  wat de veiligheidsruimte en wat de werkruimte is.

De veiligheidsruimte is de ruimte tussen het verkeersschildje en het werkvak. Deze moet minimaal 0,6 meter breed zijn.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.