02 Bouwplaatsinrichting
 >  Wykonywanie prac przy drodze
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami! Ihren Kollegen darüber!

Porozmawiajcie ze sobą na następujący temat:

 1. Jak radzisz sobie z tym problemem w swoim miejscu pracy?
 2. Czy wiesz, że istnieją w tej kwestii przepisy/regulacje?
 3. Jak się o nich dowiedziałeś?
Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przy drodze (autostradzie).

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac przy drodze (autostradzie)

Roboty drogowe powodują zakłócenia w ruchu drogowym. Nie tylko zakłóca przepływ ruchu, ale także oczekiwania użytkowników dróg. Pociąga to za sobą pewne ryzyko, na przykład niebezpieczeństwo kolizji. Na roboty drogowe wpływa nie tylko ruch drogowy, ale także rowerzyści i piesi. Dość często ruch związany z budową przecina ścieżkę rowerową. Zwróć szczególną uwagę, jeśli tak się dzieje, ponieważ rowerzysta stanowi szczególnie narażonego na niebezpieczeństwo uczestnika ruchu.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Collide with (road user, road worker)
 • Noise;
 • Low visibility
Środki > Co należy zrobić?

Zasady postępowania:

 • Umieść odpowiednie bariery drogowe jak to pokazano na rysunku (pachołki, barierki, sygnalizatory). Odległość między barierą drogową a stanowiskiem pracy musi wynosić co najmniej 60 cm.
 • Upewnij się, że Twój samochód/ciężarówka jest wyposażona w znak „WERKVERKEER” i że działa system świateł alarmowych/światła obrotowego oaz (akustyczny) system ostrzegania o cofaniu.
 • Kierowanie ruchem w razie potrzeby (przeprowadź analizę ryzyka LMRA, aby zdecydować, czy jest to konieczne).
 • Stosuj obowiązkowe środki ochrony indywidualnej (obuwie ochronne, kask ochronny (z widocznym rzymskim II), długie odblaskowe spodnie ochronne (obowiązkowe tylko w nocy).
 • System ostrzegania przy cofaniu i kamery cofania są obowiązkowe w przypadku samochodów ciężarowych.
 • Przeprowadzaj regularne inspekcje
 • Upewnij się, że podjęte środki nie są nigdy sprzeczne z znakami drogowymi na miejscu i oznaczeniami drogowymi. Jeśli to konieczne, przykryj je tkaniną lub workiem.
 • Upewnij się, że materiał barierek jest w dobrym stanie.
 • Podczas pracy upewnij się, że barierki są utrzymywane w dobrym stanie i regularnie kontrolowane. Jeżeli pachołki, sygnalizatory lub znaki zostaną przesunięte, aby umożliwić pojazdom przejazd, pamiętaj o późniejszym umieszczeniu ich z powrotem w ich pierwotnym miejscu.
 • Za każdym razem, gdy zaczynasz pracę, sprawdź, czy barierki wciąż są odpowiednio ustawione. Nie parkuj samochodów lub busów na ścieżkach rowerowych
 • Jeśli to możliwe, zaznacz obszar bezpieczeństwa w swoim obszarze roboczym. Powinien on być z dala sprzętu i zaparkowanych samochodów.

Świadomość bezpieczeństwa:

Zastosowanie odpowiednich środków jest istotnym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa wzdłuż drogi. Ale Ty możesz także odegrać dużą rolę w zapewnieniu bezpiecznej pracy przy drodze.

 • Bądź świadomy zagrożeń
 • Dbaj o własne bezpieczeństwo
 • Zadbaj o bezpieczeństwo kolegów
 • Koryguj niebezpieczne zachowania innych osób; brak reakcji, to pozwalanie na niebezpieczne zachowanie.
 • Bądź rzeczowy i działaj spokojnie w stosunku do użytkowników dróg i pozostań profesjonalistą


Rada > Dodatkowe informacje

Praca przy drogach jest i zawsze będzie obarczona ryzykiem. Przestrzegając zasad i instrukcji swojego bezpośredniego przełożonego, możemy sprawić, że będzie bezpieczniej!

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/aanrijdgevaar-voertuigen-en-bouwmachines.html

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/zie-jij-mij-zie-ik-jou.htmldScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.