03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Afdekken lading in een open laadbak
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ik controleer voor iedere rit of de lading goed is vastgezet
  2. In sommige situaties is het afdekken van de lading in het werk gevaarlijk
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan het veilig vervoeren van materialen in een open bak van een vrachtwagen en aanhangwagen. Het gebruik van aanhangwagens en vrachtwagens met een open laadbak is wijd verbreid binnen de bouw en bij werkzaamheden langs en op de weg. Vergeten wordt nog weleens dat aanhangwagens en vrachtwagens met een open laadbak gebonden zijn aan wettelijke regels.  

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Algemeen

  • Schuivende lading
  • Losliggende lading
  • Afvallende lading
  • Afwaaiende lading
  • Letsel en/of schade aan personen en materialen na een incident of ongeval
De lading is afgedekt met een net. De lading is geborgd en kan niet uit de open bak vallen.
In welke situatie is dit toegestaan?