03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Meerijden op mobiele arbeidsmiddelen

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over het meerijden op mobiele arbeidsmiddelen.

Veiligheidsbewustzijn:

Allereerst een aantal vragen om je aan het denken te zetten:

 • Rijd jij wel eens mee op een shovel, aanhanger, etc.?
  • Zo ja, waarom doe je dit dan?
  • Zo nee, spreek je collega’s aan die dit wel doen?

Meerijden verboden

Soms is het verleidelijk om je van A naar B te laten verplaatsen door bijvoorbeeld mee te rijden op:

 • een shovel (al dan niet in de laadschop of op de treeplank)
 • of op een aanhanger achter een busje
 • of op een andere manier

Voor alle duidelijkheid, dit is verboden en mocht er als gevolg van het meerijden een ongeval ontstaan dan zijn de gevolgen niet te overzien, je kunt bijvoorbeeld:

 • onder de banden van de shovel terecht komen of
 • overreden worden door een auto / aanhangwagen

Uitzondering

 • Je mag alleen meerijden op een voertuig, wanneer hier een speciale plek voor aanwezig is
 • Is er een speciale plek om mee te rijden, dan moet de bestuurder de snelheid van het voertuig aanpassen

Bij overtreding volgt een boetebedrag van € 4.500,-

Meerijden is verboden, de kans op ernstig letsel is te groot!​​​​​​​


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.