03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Risico's rondom rijdend grondverzetmaterieel
Discussie > Bespreek het met je collega’s!


Stellingen

 • Het voorkomen van ongevallen met grondverzetmaterieel is de verantwoordelijkheid van de machinist;
 • Ik ben mij bewust van de risico’s rondom grondverzetmaterieel op mijn werkplek.

Vragen aan machinisten

 • Welke risico’s rondom grondverzetmaterieel zie jij? En hoe ga je daarmee om?
 • Wat wil je meegeven aan de bouwplaats medewerkers, om onveilige situaties te voorkomen?
 • Wat wil je meegeven aan jouw collega machinisten, om onveilige situaties te voorkomen?


Vragen aan bouwplaats medewerkers

 • Welke risico’s rondom grondverzetmaterieel zie jij? En hoe ga je daarmee om? 
 • Wat wil je meegeven aan de machinisten om onveilige situaties te voorkomen?
 • Wat wil je meegeven aan andere bouwplaats medewerkers, om onveilige situaties te voorkomen?
Introductie

Werkzaamheden en aanwezigheid rondom grondverzetmaterieel brengen veel risico's met zich mee. In deze toolbox besteden we hier aandacht aan. Verder worden er maatregelen benoemd in deze toolbox.

Risico's > Wat kan er gebeuren?


 1. Aanrijdgevaar;
 2. Afleiding door smartphone (zowel de machinist als de collega’s op de bouwplaats);
 3. Te veel activiteiten per m2;
 4. Tijdsdruk;
 5. Slechte verlichting.

Zorg ervoor dat deze risico’s geminimaliseerd worden.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij aanrijdgevaar en afleiding door smartphone

 • Wees bewust van wie er om jou heen werkt (als machinist) en waar de kraan zich bevindt (als bouwplaats medewerker);
 • Wees bewust van de bewegingen van de kraan. Niemand mag zich binnen de draaicirkel van de kraan bevinden.
 • Zorg dat spiegels en camera's van rijdend materieel goed afgesteld zijn (als machinist) en dat je het werk overziet
 • Controleer of alle beveiligingssignalen op de machines werken, bijvoorbeeld het achteruitrijsignaal
 • Zorg voor oogcontact met de collega’s op de werkplaats als je verplaatst (als machinist) of als je rondom de kraan loopt (als bouwplaats medewerker)
 • Spreek desnoods een teken af van te voren
 • Ga er nooit zomaar vanuit dat iemand jou heeft gezien of dat een kraan stil blijft staan
 • Laat je niet afleiden, door bijvoorbeeld jouw smartphone
 • Zorg ervoor dat je op een veilige plek staat, wanneer je jouw smartphone gebruikt

Voor meer informatie zie de toolbox: zie jij mij, zie ik jou en de toolbox: bewust smartphone gebruik

Bij te veel activiteiten per m2 en tijdsdruk

Sommige situaties zijn al bepaald voor het werken op de bouwplaats begint. Bijvoorbeeld de planning en de hoeveelheid ruimte die je hebt om te werken. Wees bewust van de risico’s van een strakke planning en kleine werkplaats en geef meldingen van onveilige situaties door. 

 • Bespreek met het team wie welke werkzaamheden uitvoert. Zo weet je van elkaar wie er waar aan het werk is en kun je het werk op elkaar afstemmen;
 • Ruim goed op en houd de bouwplaats netjes;
 • Het is belangrijk om onveilige situaties te melden (bijvoorbeeld door te veel werk op de m2). Met meldingen over werkdruk, capaciteit en ruimte om te werken, kunnen concrete verbeteringen bij management, werkvoorbereidingen en ontwerp worden neergelegd;
 • Stop desnoods het werk als het niet veilig kan;
 • Houd ook goed jezelf in de gaten: ben je te moe, of te gestresst? Bespreek dit met jouw uitvoerder.

Voor meer informatie zie de toolbox: GO app en de toolbox: Relax! Tips voor minder werkstress

Bij slechte verlichting

Een kapotte lamp of het ontbreken van een lamp, hoeft niet direct voor een ongeval te zorgen maar blijkt wel een groot risico, helemaal rondom rijdend materieel. Signaleer je een te donkere bouwplaats? Maak een GO! app melding en los het op: bestel nieuwe verlichting en extra reflecterende hesjes bijvoorbeeld.

 • Maak een GO! app melding en los het op;
 • bestel verlichting;
 • draag reflecterende hesjes.

Voor meer informatie zie de toolbox: bouwverlichting