03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Veilig werken met grondverzetmachines
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Wat zijn de belangrijkste risico's bij het werken met grondverzetmaterieel?
 • Welke afspraken zijn er over het werken binnen het draai- en rijbereik van de machine?

Aanvullende maatregelen (machines en voertuigen):

 • radarsysteem
 • camerasysteem
 • een blokkeringssysteem met infrarood
 • andere systemen die een voertuig/machine doen stoppen
Introductie

Werkzaamheden en de aanwezigheid rondom grondverzetmaterieel brengen veel risico's met zich mee. In deze toolbox besteden we hier aandacht aan. Verder worden er maatregelen benoemd in deze toolbox.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • wegzakken en omvallen van de machines
 • aanrijdingen
 • beknelling en verwonding van werknemers
 • instorten van sleuven
 • elektrocutie door kabels en leidingen
 • gevaarlijke stoffen door bodemverontreiniging
Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorbereiding:

 • zorg dat je goed zichtbaar bent, draag hoge- zichtbaarheidskleding
 • houd oogcontact met de machinist
 • de machine moet goed zichtbaar zijn (verlichting)
 • de machinist moet goed overzicht hebben. Stel zonodig een veiligheidsman aan of gebruik een camera

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • veiligheidshelm
 • veiligheidsschoenen
 • reflecterende kleding, hoge-zichtbaarheidskleding, veiligheidsvest
 • gehoorbescherming (bij geluidniveaus vanaf 80 dB(A))
 • Kleding mag niet open hangen!

Rijden op de openbare weg

Voorkom dit zoveel mogelijk

Voldoet de machine aan de eisen voor wegverkeer?

 • machine moet zijn verzekerd
 • voer de juiste verlichting en reflectoren
 • maximumhoogte: 3 meter
 • laadschop is afgeschermd
 • kraanarm belemmert zicht niet
 • maximumsnelheid: 25 km/u

Dagelijkse inspectie

 • lekkages
 • defecte of ontbrekende onderdelen
 • bandenspanning
 • toestand van de banden/rupsen
 • niveaus motorolie, remvloeistof, hydraulische olie, koelvloeistof
 • werking alle functies
 • werking van verlichting, claxon en veiligheidsriemen
 • werking overdrukinstallatie (bij verontreinigde grond)
 • Houd handen, schoenen, handgrepen, opstappen, cabine en bedieningshandels schoon

Veilig werken met grondverzetmachines

 • voorkom omvallen en wegglijden van de machine
 • rijd rustig, houd afstand van gaten, obstakels en markeringen
 • voorkom grote schokken
 • voorkom dat de aandrijfwielen doordraaien
 • vervoer alleen passagiers als er deugdelijke zitplaatsen zijn
 • zorg voor een goed overzicht
 • houd een opvouwbare rolbeugel tijdens gebruik van de machine in de opgeheven en vergrendelde stand
 • draag tijdens gebruik van de machine de veiligheidsgordel

Parkeren van grondverzetmachines

 • zet machine zoveel mogelijk horizontaal
 • zet transmissie neutraal, trek handrem aan
 • laadschopbak en graafemmer rusten op grond
 • haal druk van hydraulische systeem
 • schakel elektrische apparatuur uit
 • haal contactsleutel uit slot
 • sluit vuldoppen af (ook van mobiele brandstoftanks)Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.