03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Aanslaan van lasten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb zelf ooit een last naar beneden zien vallen.
  • Als ik twijfel over het goed aanpikken van een last, dan vraag ik het aan de machinist
Introductie

​​​​​​​Het is de schrik van iedere machinist als een slecht aangepikte last boven de bouw uitkomt en uit de kraan dreigt te vallen. Je kunt je voorstellen dat in deze situatie de nekharen bij de machinist overeind gaan staan. Zijn de lasten groot en zwaar, dan wordt er beter gekeken hoe aan te pikken. Daar gebeuren dan ook de minste ongelukken mee. Vaak wordt er bij kleine lasten minder aandacht besteed aan hoe aan te pikken. In bijzondere gevallen wordt er een hijsplan opgesteld en heeft het ieders aandacht.

Soms zijn lasten zo licht dat het voor de machinist moeilijk is om deze onder controle te houden omdat het hijsblok zwaarder is dan de last. Ook heeft de wind daar meer vat op zodat de last eerder gaat slingeren.

Het zijn ook juist deze lasten die veelal worden aangepikt door onervaren mensen. Veel hijsbewegingen lijken eenvoudig, maar zijn dit niet! Dat is waarom lasten alleen mogen worden aangepikt door een medewerker die hiervoor is geïnstrueerd en opgeleid, bijvoorbeeld middels de training "aanpikker bouw".

Het is van belang dat een aangepikte last simpelweg niet uit de kraan kan vallen.  

Risico's > Wat kan er gebeuren?

- Slechte communicatie met de kraanmachinist. 

- Verkeerde of slechte hijsgereedschappen of hijsbanden.

- Onveilig of verkeerd aanpikken van lasten.

  • Wanneer losse materialen (bijvoorbeeld steigerbuizen) niet zijn ingeklemd (afb. 1).
  • Sla de ketting niet alleen aan het juk, want dan ligt de inhoud los (afb. 2).
  • De hijsbanden zijn niet gestropt, op deze manier kunnen de steigerplanken uit de banden schuiven (afb.3).
  • De last kan gaan schuiven omdat de hijsbanden alleen maar aan het juk zijn aangepikt (afb.4).
  • Niet opgeleide/niet gecertificeerde medewerkers die lasten aanpikken/aanslaan.
  • Het gewicht van de last klopt niet met de gebruikte kettingen of hijsbanden.
  • De haken passen niet goed in de ogen.
  • Etc.                                     
1:Fout: Verkeerde manier van aanpikken. De inhoud ligt los.
2:Fout: Verkeerde manier van aanpikken. De inhoud ligt los.
3:Fout: Aanpikken van steigerplanken. Deze liggen los.