03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden.

Vragen vooraf aan de hijs:

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > vóór het gebruik

Aanwijzingen vóór het gebruik:

 • Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
 • Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting )
 • controleer de hijsband op
 • Let op de volgende punten:
  • Overlast de hijsbanden niet
  • Voorkom slagen
  • Knopen in de hijsbanden zijn verboden
  • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
  • Niet met de last over de grond slepen
  • Voorkom dat de hijsband met chemicaliën in aanraking komen
  • Gebruik geen natte of bevroren hijsbanden


De levensduur van de hijsband is mede afhankelijk van het gebruik.

Hoe lees je een label aan de hijsband

Onderstaand wordt een hijslabel uit- en toegelicht

  WLL:  de maximale belasting (in dit voorbeeld van de hijsband 1000kg (violet))  

  Materiaal: Polyester

  Lengte: 6 meter

  Veiligheidsfactor (Safety Factor=SF): die aangeeft of de hijsband voor:

  • eenmalig (5:1) 
  • meermalig gebruik is (7:1)

  Serienummer en datum


  Norm: De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

  CE markering

  Visuele controle hijsband

  Controleer de hijsband minimaal op:

  • verkleuring; 
  • verontreiniginging;
  • gaten;
  • losse stiksels; 
  • geen beschadiging;
  • slijtage;
  • geen insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
  • Zijn reparaties uitgevoerd door een deskundige?


  Bij twijfel niet gebruiken

  Wat moet je doen met een afgekeurde, kapotte en/ gerafelde hijsband


  Afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsbanden zijn niet meer betrouwbaar. Dat betekent dat je hier niet meer mee mag werken en dus dat de afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsband vernietigd dient te worden.


  Vernietig afgekeurde hijsbanden. Dit kan onder andere door de kapotte en/of gerafelde hijsband door te knippen/snijden.


  Op veel plekken zie je dat afgekeurde, kapotte en/of gerafelde hijsband toch nog worden gebruikt. Zie nevenstaande afbeelding.

  DIT IS ABSOLUUT VERBODEN!

  Voorbeeld van gebruik van een afgekeurde hijsband
  Maatregelen > Wat moet je doen met eenmalige hijsbanden

  Er zijn hijsbanden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik, onafhankelijk van de Safety Factor factor. 

  In het algemeen wordt de kleur wit of paars gebruikt en staat er altijd de naam van de leverancier op. Deze mag je alleen gebruiken om de geleverde goederen te lossen en op de juiste plaats te krijgen, daarna NIET meer. 

  De meegeleverde hijsbanden dienen op het werk verzamelt te worden en retour te gaan naar de leverancier.

  Gebruik voor alle andere activiteiten eigen ingekochte hijsbanden.