09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden.

Vragen vooraf aan de hijs:

 • Is bekend wat er gehesen moet worden?
 • Is het gewicht van de last bekend?
 • Zijn de afmetingen van de last bekend?
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar?
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Aanwijzingen voor het gebruik:

• Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
• Kijk op het label naar de WLL (veilige werkbelasting )
• controleer de hijsband op:

 1. Verontreiniging
 2. Verkleuring
 3. Beschadigingen of slijtage
 4. Insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
 5. Gaten
 6. Losse stiksels

Let op de volgende punten:

 • Overlast de hijsbanden niet
 • Voorkom slagen
 • Knopen in de hijsbanden zijn verboden
 • Vermijd contact tussen hijsbanden en scherpe kanten van de last
 • Niet met de last over de grond slepen

 Vernietig afgekeurde hijsbanden.


Eenmalige hijsbanden:                                                                                                                                         Er zijn hijsbanden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik, onafhankelijk van de SF factor. In het algemeen wordt de kleur wit of paars gebruikt en/of staat er de naam van de leverancier op. Deze mag je alleen gebruiken om de geleverde goederen te lossen en op de juiste plaats te krijgen, daarna NIET meer. Gebruik voor alle andere activiteiten eigen ingekochte hijsbanden.                                                                                                                                              De meegeleverde hijsbanden dienen op het werk verzamelt te worden en retour te gaan naar de leverancier.


WLL =  de maximale belasting van de hijsband 1000kg

Materiaal Polyester

Lengte 6 meter

Veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (5:1) of meermalig gebruik is (7:1)


Serienummer en datum


Norm
De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

CE markering

1 ton
2 ton
3 ton
4 ton
5 ton
6 ton
8 ton
10 ton
Diagonalen strop
Label hijsband