03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Podnoszenie - zawiesia
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Przed rozpoczęciem podnoszenia, sprawdzam czy zawiesia nie są uszkodzone


Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy korzystanie z zawiesi.

Pytania, na które należy odpowiedzieć przed rozpoczęciem podnoszenia:

 • Czy wiesz, co należy podnieść?
 • Czy znasz ciężar ładunku?
 • Czy znasz wymiary ładunku?
 • Czy wymagany sprzęt do podnoszenia jest w dobrym stanie i czy jest dostępny?
Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Ładunek może spaść z dźwigu.
 • Trudno jest utrzymać ładunek pod kontrolą, co może spowodować:
  • ryzyko uwięzienia
  • uderzenie w obiekty takie jak rusztowania.
Środki > Co należy zrobić?

Wskazówki przed użyciem:

 • Zapoznać się z instrukcją i warunkami korzystania.
 • Sprawdzić etykietę pod kątem maksymalnego obciążenia roboczego (bezpieczne obciążenie).
 • Sprawdź zawiesia pod kątem:


 1. Nie przeciążać pasów
 2. Zapobiegać ich skręcaniu
 3. Węzły w pasach są niedozwolone
 4. nacięć lub uszkodzeń powierzchniowych
 5. dziur
 6. luźnych szwów

Zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Nie przeciążać pasów

 • Zapobiegać ich skręcaniu
 • Węzły w pasach są niedozwolone
 • Unikać kontaktu z ładunkami o ostrych krawędziach
 • Nie przesuwać ładunku po ziemi

Zniszczyć wadliwe zawiesia

Istnieją zawiesia jednorazowego użytku. Zazwyczaj są one białe i / lub noszą nazwę dostawcy. Współczynnik 5 oznacza jednorazowe użycie. Nigdy nie używać jednorazowych pasów do podnoszenia innych ładunków! 

WLL = dopuszczalne obciążenie robocze 1000 kg

Materiał Poliester

Długość 6 metrów

Współczynnik bezpieczeństwa wskazujący, czy zawiesie jest przeznaczone do jednorazowego użytku (5:1), czy do wielokrotnego użytku (7:1)

Numer seryjny i data

Norma

Zawiesie spełnia normę europejską (NEN-EN-1492-1/2)

Oznakowanie CE


1 tona
2 tony
3 tony
4 tony
5 tony
6 tony
7 tony
8 tony
Pętla diagonalna
Etykieta zawiesi