03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Hijsen HSB elementen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • de hijs-instructie methode van HSB elementen heb ik nog nooit gezien
 • deze instructie wordt zelden besproken
Introductie

In de bouw past men regelmatig samengestelde “houten” prefab elementen toe, beter
bekend als Hout Skeletbouw Elementen. Ze bestaan meestal uit een houten raamwerk gevuld met
isolatiemateriaal en zijn aan de binnen- en buitenzijde bekleed met plaatmateriaal. In deze vorm worden
ze toegepast als gevel-, wand- en dakelementen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • uit de kraan vallen van elementen.
 • kunnen kantelen bij verkeerd aanslaan of hijsen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

De constructeur

 • geeft aan welke hijsvoorzieningen moeten worden ingezet en op welke wijze deze in het element aangebracht moeten worden
 • houdt daarbij rekening met de eventuele extra krachten als gevolg van kantelen van een element en eventuele schoksgewijze belasting.

De leverancier

 • geeft op ieder element duidelijk het gewicht aan
 • verstrekt een IIA verklaring van de hijsvoorzieningen(In de IIA-verklaring geeft de fabrikant/leverancier aan dat de hijsvoorziening voldoet aan de eisen uit de Machine-richtlijn)
 • verstrekt bij de levering van de elementen een hijs- of gebruiksinstructie.

Deze hijs-of gebruiksinstructie moet minimaal de volgende onderdelen bevatten

 • de voorgeschreven hijsmethoden;
 • de positie van de hijs- en hefvoorzieningen in en aan de last
 • de hijs- en hefgereedschappen waarmee de lasten moeten worden verplaatst
 • aanwijzingen of de hijsvoorziening na eenmalig gebruik moet worden vernietigd
 • levert de elementen bij voorkeur aan op zogenaamde A-frames waarop de elementen praktisch verticaal zijn geplaatst en individueel geborgd
 • de laatste keuring van het A-frame mag niet langer dan een jaar tevoren hebben plaatsgevonden.

Wat kun jij hieraan doen

 • volg te allen tijden de instructie van de leverancier (of vraag deze op bij de leidinggevende)
 • doe vooraf altijd een visuele inspectie op de te hijsen onderdelen
 • schakel bij twijfel altijd jouw leidinggevende in
 • spreek elkaar aan op onveilig werken/hijsen.


Tips > Voor meer informatie
 • gebruikt bij voorkeur een op het element afgestemde hijsevenaar
 •  de wijze van aan- en lospikken van de elementen aan de hand van de hijsinstructie
 • zorg voor goede communicatie met de kraanmachinist
 •  het borgen of schoren van elementen voordat zij van de kraan worden losgepikt
 • volg de instructie van de kraanmachinist bij het gevaar van wind
 • gebruik altijd de juiste PBM's (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen en reflecterende kleding).Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.