09 Specifieke werkzaamheden
 >  Wapeningskorven inhijsen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Introductie

Wapeningskorf zonder gelast hijspunt

Bij de productie van vibropalen wordt een stalen buis en een stalen voetplaat in de grond geheid. Als de buis op de juiste diepte is geheid wordt er een wapeningskorf vanaf de grond omhoog gehesen door middel van een kabel met een hijshaak. De wapeningskorf wordt in de stalen buis neergelaten. De kooi wordt vervolgens in de lucht geheven en in de aangedreven behuizing neergelaten. Tijdens dit proces, toen het ene uiteinde van de kooi van de grond werd opgetild tot een hoogte van ongeveer 3m, de kooi viel van de haak. Een inspectie van de wapenkooi onthulde dat er aan één zijde van de kooi een gelast hijspunt ontbrak. Dit betekende dat de hijshaak kon wegglijden bij belasting, waardoor de kooi kon vallen. Er waren gelukkig geen personen in de omgeving.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Vallen van voorwerp (hijskorf)
  • Geraakt worden door hijskorf
  • Ernstig letsel


  • geen controle van de hijskorven na fabricage in fabriek
  • er ontbraken lassen aan het hijspunt en kon de hijshaak naar buiten schuiven tijdens het naar boven hijsen