03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Aanslaan kanaalplaten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik krijg altijd de instructie voordat ik begin met het aanslaan van kanaalplaten.
 • Het is mij bekend waar ik de klem moet aanslaan bij sparingen.
Introductie

Uit incidenten onderzoek is gebleken dat er voor de start van kanaalplaten leggen onvoldoende instructie wordt gegeven aan de medewerkers. Hierdoor zijn de medewerkers niet op de hoogte van de risico's.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Breken/ bezwijken van de last;
 • Bezwijken van de klem;
 • Vallen van last uit de klem;
 • Beknelling.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Neem de verwerkingsinstructie door met de ploeg;
 • Controleer dat de klem geschikt is voor het hijsen van deze kanaalplaat (doormiddel hijsinstructie leverancier);
 • Contoleer of de klem gekeurd is;
 • Controleer de klem op beschadiging;
 • Controleer sponning in plaat op beschadiging;
 • Controleer bevestigingspunt  van uitvalbeveiliging;
 • Breng uitvalketting strak aan met behulp van haak (niet onder de last gaan staan);
 • Roteer (draai) de plaat niet meer na het aanpikken;
 • Houd ruim afstand bij het eerste moment van hijsen;
 • Houd de te hijsen kanaalplaat in het oog.