03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Hijsgereedschap
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb een instructie ontvangen hoe lasten aan te pikken.
  • Ik vind een certificaat Rigger belangrijk.
  • Ik controleer het hijsgereedschap op beschadigingen, voordat de hijswerkzaamheden beginnen.