03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Podnoszenie - urządzenia do podnoszenia
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
  • Zostałem przeszkolony, jak zabezpieczyć ładunek na haku do podnoszenia
  • Uważam, że certyfikat Hakowego jest ważny.
  • Przed rozpoczęciem podnoszenia, sprawdzam urządzenie do podnoszenia, czy nie jest uszkodzone.