03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Instructie Evenaar 9 meter 8 ton
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik stop direct met hijsen als zaken niet in orde zijn.
 2. Heb je een voorbeeld dat er niet veilig gewerkt werd bij het gebruik van een evenaar? 
Introductie

Werkinstructie gebruik 8 tons evenaar:

Voor de hijswerkzaamheden van wapeningsnetten en bekistingsschotten is een speciale evenaar ontworpen. Deze evenaar is geschikt voor een maximale belasting van 8 Ton. Om deze evenaar goed en veilig te gebruiken is deze verplichte instructie opgesteld. Zorg er dan ook voor dat je voorafgaande het gebruik van de evenaar voldoende kennis hebt genomen en dat wanneer je vragen hebt over het gebruik deze goed en duidelijk zijn beantwoord. Indien er zaken niet in orde zijn of ontbreken dienen de werkzaamheden te worden gestopt en contact te worden opgenomen met de leidinggevende.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verkeerd gebruik van de evenaar zijn er verschillende risico’s die gelden. Door het naleven van deze instructie wordt de kans op het daadwerkelijk optreden van deze risico’s verkleind dan wel uitgesloten.

De risico’s die kunnen optreden zijn:

 • Evenaar in onbelans;
 • Beschadiging van het te heffen object met risico op uitvallen van onderdelen van last;
 • Uitvallen en bezwijken van de last.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hieronder staan de aandachts- en uitgangspunten weergeven ten aanzien van het gebruik.

Gebruiker:

 • Hijsmiddel alleen gebruiken door medewerker met VVL opleiding;
 • Gebruikers dienen de juiste persoonlijke beschermmiddelen te gebruiken.

Controle van staat evenaar (keuring en beschadigingen)

 • De evenaar wordt geleverd met bijpassend kettingwerk. Dit kettingwerk dient dus bij de evenaar te blijven;
 • De tweesprong boven de evenaar moet een tophoek hebben van 62ᴼ.Dat houdt in dat in deze geometrie de ketting een lengte heeft van 6,0 m en deze een kracht van 5,23T per leng moet kunnen opnemen;
 • De hijsmiddelen onder de evenaar moeten in de sluiting Greenpin G-4151 gehangen worden (WLL= 4,75T);
 • Gebruik de evenaar niet wanneer deze beschadigd is;
 • Controleer voor het gebruik de hijsmiddelen (kettingen , stropen, sluitingen);
 • Repareren of modificeren van de evenaar is niet toegestaan. Neem in deze gevallen altijd contact op met je uitvoerder.

 Working Load Limit (WLL) is de maximaal toelaatbare last, dit is bij deze evenaar 8 ton:

 • WLL hijsgat onder de evenaar is 4 ton;
 • Symmetrisch afhangen van 2 x 4 ton van 8500mm tot 500mm in stappen van 250mm.
 • Breng geen zwaardere lasten aan dan de maximale WLL
 • Last voldoende stabiel en zorgen dat onderdelen niet los liggen op de last zodat afschuiven/rollen absoluut niet  mogelijk is. (Toegestane kanteling is max. 6ᴼ (conform EN 13155

Het gebruiken van de evenaar:

 • Zorg bij gebruik dat de hijsmiddelen geborgd zijn;
 • Sluitingen dienen altijd te zijn voorzien van een borgpen (afbeelding 2);
 • Houd de aandacht op de evenaar tijdens het gebruik;
 • Het is niet toegestaan zich onder de evenaar te bevinden;
 • Zorg dat de last en/of evenaar niet tegen mensen of objecten botst;
 • Vermijd schokkende bewegingen met de kraan;
 • Bij het aanslaan van lasten boven de twee meter dienen maatregelen getroffen te worden tegen valgevaar;
 • Het is strikt verboden met de evenaar mensen te hijsen.
Afb1. Hijsmiddelen (kettingen) haaks op evenaar aangebracht
Afb.2 Sluiting voorzien van borgpen

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.