03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Instrukcja - 9-metrowa trawersa o udźwigu 8 ton
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!
 1.  Natychmiast przestaję podnosić, gdy rzeczy nie są w porządku
 2.  Czy masz przykład, że nie pracowałeś bezpiecznie podczas używania równika?
Wprowadzenie

Instrukcja obsługi trawersy o udźwigu 8 ton

Trawersa wyprodukowana została stworzona specjalnie do podnoszenia zbrojeń i blatów szalunkowych. Maksymalne obciążenie trawersy to 8 ton. W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania trawersy przygotowano niniejszą instrukcję. Przed obsługą trawersy należy pozyskać odpowiednią wiedzę i w razie niejasności dotyczących sprzętu uzyskać odpowiedzi i wyjaśnienia. W razie nieprawidłowości lub brakujących elementów należy przerwać wszelkie prace i skontaktować się z kierownikiem.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Niewłaściwe użytkowanie trawersy może spowodować poważne zagrożenia. Stosowanie się do niniejszych instrukcji ogranicza, a nawet wyklucza prawdopodobieństwo zagrożeń.

Możliwe zagrożenia:

 • Niewyważenie trawersy;
 • Uszkodzenie przedmiotów, które mają być podnoszone oraz awaria elementów podnoszących;
 • Upadek i uszkodzenie ładunku.
Środki > Postępowania Co należy zrobić?

Poniżej przedstawiono uwagi i wskazówki początkowe dotyczące użytkowania.

Użytkownik:

 • Sprzęt podnoszący powinien być używany wyłącznie przez pracowników posiadających certyfikat VVL (bezpieczne przemieszczanie ładunków);
 • Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Sprawdzić stan trawersy (kontrola i uszkodzenia);

 • Trawersa jest dostarczana wraz z odpowiednim łańcuchem. Jest on zatem elementem trawersy i musi z nią pozostać.
 • Kąt wierzchołkowy rozwidlenia nad trawersą musi wynosić 62ᴼ.
 • Oznacza to, że w tej geometrii łańcuch ma długość 6,0 m i musi wytrzymać siłę 5,23 T na zawiesie;
 • Sprzęt podnoszący pod trawersą musi być zamocowany przy użyciu szakli Green Pin G-4151 (DOR = 4,75 T);
 • Nie używać trawersy, która jest uszkodzona;
 • Sprawdzić sprzęt podnoszący przed użytkowaniem (łańcuchy, zawiesia, szakle);
 • Naprawy i modyfikacje trawersy nie są dozwolone. W takich przypadkach zawsze skontaktować się ze swoim przełożonym.

Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) to maksymalna waga ładunku. Dla trawersy wynosi ono 8 ton:

 • DOR otworu pod trawersą wynosi 4 tony;
 • Symetryczne zawieszenie 2 x 4 tony od 8500 mm do 500 mm w odstępach co 250 mm.
 • Nie unosić ładunków przekraczających dopuszczalne obciążenie robocze
 • ‎Ładunek odpowiednio stabilny, aby elementy nie były luźne i nie było możliwe przewrócenie / przekręcenie. (Dopuszczalne przechylenie to maks. 6ᴼ (zgodnie z EN 13155))

Podczas używania trawersy:

 • Podczas używania sprzętu podnoszącego należy upewnić się, że został zabezpieczony;
 • Szakle muszą być zawsze zabezpieczone trzpieniem;
 • Uważnie obserwować trawersę podczas użytkowania;
 • Niedopuszczalne jest przebywanie pod trawersą;
 • Upewnić się, że ładunek i/lub trawersa nie uderzy w ludzi lub przedmioty;
 • Unikać nierównej pracy żurawia (szarpania);
 • Podczas mocowania ładunków powyżej dwóch metrów należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć zagrożenia upadkiem;
 • Ściśle wzbronione jest podnoszenie ludzi za pomocą trawersy.
Sprzęt podnoszący (łańcuchy) umieszczony prostopadle do trawersy 
Szakle z zabezpiecone trzpieniem

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.