09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken-met -personenwerkbak
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • ik heb weleens werkzaamheden verricht op hoogte vanuit de werkbak zonder instructie gekregen te hebben
 • de checklist ''gebruiker'' van VVT (Vereniging Verticaal Transport) is mij bekend. 
Introductie

Wanneer op hoogte moet worden gewerkt en het gebruik van de geëigende middelen als steiger of
hoogwerker redelijkerwijs niet mogelijk is, kan onder strikte voorwaarden worden gewerkt vanuit een
werkbak, die in de haak van een hijskraan hangt of op het hefwerkmechanisme van een hefwerktuig is
bevestigd. Die strikte voorwaarden zijn vastgesteld omdat zowel een hijskraan als een hefwerktuig in
beginsel is ingericht voor het vervoer van goederen en niet voor het vervoer van personen.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • valgevaar
 • beklemd raken van personen
 • omvallen hijs-of hefwerktuig
Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij het werken in een werkbak hangend aan een hijskraan worden de volgende specifieke maatregelen genomen

 • gebruik een werkbak alleen bij hoge moeilijke te bereikbare locaties en waar het gebruik van andere middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren met zich mee zou brengen
 • indien andere middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren met zich meebrengen dan het vervoer van personen in een werkbak
 • de duur van de werkzaamheden is maximaal 4 uur.
 • de werkbakken moeten speciaal zijn ingericht om hangend aan een hijskraan personen te verplaatsen. Ze moeten met behulp van deugdelijk hijsgereedschap in de hijskraan hangen
 • de werkbak wordt  jaarlijks gekeurd volgens het vrijwillige TCVT schema W3-07
 • werkbakken mogen niet worden gebruikt bij windsnelheden van meer dan 13,8 m/s (windkracht 6) en in geen geval bij wind-snelheden die hoger zijn dan de windsnelheid die maximaal toelaatbaar is voor de  hijskraan
 • voor de berekening van de maximaal toelaatbare belasting per persoon (inclusief gereedschappen) wordt eruitgegaan van 100 kg.
 • de personen in de werkbak dragen altijd bescherming tegen vallen (korte lijn), welke rechtstreeks aan de bevestigings-punten in de werkbak zijn bevestigd.
 • tussen de machinist en de personen in de werkbak is een rechtstreeks visueel contact en een goede communicatie (portofoons)
 • communicatie met de kraanmachinist bij voorkeur in de Nederlandse taal
 • de belasting van een hijskraan en die van het gebruikte hijsgereedschap met de vol belaste werkbak aan de haak mag in de ongunstigste situatie niet meer bedragen dan 25% van de toelaatbare werklast
 • er mag niet gereden worden met de hijskraan indien een bemande werkbak op hoogte hangt aan de kraan.
 • de gebruiker van de werkbak stapt in en uit als de werkbak op een vaste ondergrond staat.
 • de medewerker stapt niet in en uit op hoogte, tenzij dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden en er een aanvullende Taak-Risico-Analyse (TRA) door de opdrachtgever is opgesteld.
 • de hijskraan moet volgens de wet gekeurd zijn.
 • de hijskabel van de hijskraan moet elke drie maanden geïnspecteerd zijn en worden aangetekend in het kraan-boek
 • de haakbevestiging in het blok moet voor aanvang van de werkzaamheden worden gecontroleerd.
 • zowel de machinist als de gebruiker van de werkbak vult vóór de start van de werkzaamheden de checklist (zie onder tips checklist in instructie VVT))
 • alleen de werkzaamheden beginnen nadat alle antwoorden met 'Ja' zijn ingevuld
 • indien een bemande werkbak aan de hijskraan hangt, verricht de machinist geen andere werkzaamheden en
  blijft hij in de kraancabine aanwezig
 • de werkbak wordt met geringe snelheid en zonder schokken of stoten gehesen


Voor de gebruiker van de werkbak gelden de volgende algemene instructies

 • let op kantelgevaar bij in- en uitstappen van de werkbak (korte zijde).
 • altijd aanlijnen met een harnas met een korte lijn aan een vast bevestigingspunt van de werkbak.
 • draag altijd een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen (tegen vallende delen).
 • tijdens hijsen handen binnen de werkbak (tegen knelgevaar werkbak/gebouw).
 • belast werkbak nooit zwaarder dan toegestane belasting (tegen overbelasting kraan)
 • duidelijke hand- en armseinen geven (tegen verkeerde beweging werkbak).
 • duidelijke instructie portofoon geven (tegen verkeerde beweging werkbak).
 • gebruik geen trapjes of opstapjes in de werkbak


.

Een werkbak moet zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing, 

deze gebruiksaanwijzing moet de volgende informatie bevatten:

- naam en adres van de fabrikant/leverancier;
- typeaanduiding;
- overzichtstekening;
- hoofdgegevens, zoals:
· maximale werklast (kg) en aantal personen;
· afmetingen (lengte, breedte en hoogte);
· eigen massa in kg;
· toelaatbare windsnelheid in m/s (en eventueel windkracht Bft);
· gegevens ophangmiddelen (kettingen, kabels, eindbevestigingen, etc.).

Een werkbak en zijn bevestigingsmiddelen moeten minstens eenmaal per jaar door een deskundige worden geïnspecteerd.
Van deze inspectie moet een administratie worden bijgehouden.


Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.