04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Line of Fire
Wprowadzenie

Termin „Line of Fire” jest używany w wojsku i odnosi się do linii ognia. Jest to trajektoria strzału. Zawsze musisz się więc upewnić, że nie jesteś w niebezpieczeństwie. Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia również w branży budowlanej i inżynieryjnej.

Upewnij się, że Ty i Twoi koledzy znajdujecie się poza zasięgiem energii, tj. poza linią ognia. Przebywanie poza zasięgiem strzału może zapobiec powstawaniu obrażeń podczas wypadków.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Podczas wypadków, w których dochodzi do urazów, bezpośrednią przyczyną jest często to, że ofiara została trafiona. Może to być spowodowane przez:

  • spadające części,
  • wyciekający płyn,
  • wyrzut części,
  • wyciek gazu.
  • Lub gdy ktoś się skaleczy, uderzy lub potknie.

Krótko mówiąc, zostaje wówczas uwolniona energia, która powoduje urazy. Uderzenie przez tę uwolnioną energię powoduje urazy. Jedną z technik, które stosujemy w praktyce, jest upewnienie się, że nie zostaniesz trafiony. Wyobraź sobie boksera, który usiłuje uchylić się przed ciosem przeciwnika, aby uniknąć uderzenia w głowę. Gdy Cię trafia, uwalnia się dużo energii. Ale jeśli spudłuje, kosztuje to tylko energię.

Środki > Co należy zrobić?

Rób to też w swojej pracy. Nie daj się trafić. Monter pracuje w kierunku od siebie. Poluzuj kołnierz (płaski pierścień na końcu przewodu), tak aby nie otwierał się od strony Twojej twarzy, tylko z drugiej strony. Jeśli jest pod ciśnieniem, zawartość kołnierza wydostaje się w przeciwnym kierunku. Nie zostaniesz wtedy trafiony.

Tnij nożem w kierunku od siebie, zamiast w kierunku do siebie. Jeśli nóż Ci się wyślizgnie, nie skaleczysz się podczas cięcia w kierunku od siebie.

Podczas podnoszenia rury kanalizacyjnej do wykopu nie należy stać pod ładunkiem. Jeśli urządzenie podnoszące ulegnie awarii, nie ma możliwości ucieczki, jeśli stoisz w wykopie.

Jak uniknąć wchodzenia pod zawieszone ładunki? Wyznaczanie obszarów podnoszenia ma na celu zagwarantowanie, że użytkownik nie znajdzie się na linii ognia, ponieważ nie porusza się pod zawieszonym ładunkiem. Gdy ładunek spadnie, użytkownik nie znajdzie się pod nim i nie zostanie trafiony.

Podobnie jak w przypadku usuwania osłony ochronnej ze szlifierki kątowej, co wiąże się z możliwością trafienia w twarz lub oczy przez wyrzucane elementy. Znajdujesz się na linii ognia!

Krótko mówiąc, upewnij się, że nie zostaniesz trafiony. Odpowiednie ustawienie się i rozważenie, co może się stać, jeśli coś wystrzeli lub się oswobodzi, może zapobiec wielu nieszczęściom. Pewnie znasz też zasadę „pracy poza linią ognia”.


Dyskusja > Omów to z kolegami!

Zastanawiam się, czy znasz jakieś przykłady z własnej praktyki dotyczące zasady „pracy poza linią ognia”. Omów własny przykład

Rada > Więcej informacji

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.