04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Brandwerende doorvoeringen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Als ik aan leidingen gewerkt heb en er kans is op beschadiging van een afdichting geef ik dit direct door
  • Ik kom regelmatig beschadigingen van brandwerende doorvoeringen tegen tijdens mijn werkzaamheden
Introductie

Een beginnende brand kan zich in een gebouw bijzonder snel en onvoorspelbaar uitbreiden. Voor het aanleggen van kabels en leidingen in een pand, worden er vaak doorvoeringen en sparingen in wanden en vloeren gemaakt.het is belangrijk dat deze brandwerend gedicht worden. Er wordt de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht besteed aan brandveiligheid. De voorschriften zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. In het geval van een brand is vooral een goede afdichting bij de kabel-en leidingdoorvoeringen van essentieel belang.

De brandwerende afdichtingen welke door applicateurs worden aangebracht worden opgetekend in een logboek. Het logboek is voorzien van sparingskaarten waarin de gegevens van de brandwerende afdichtingen zijn opgetekend. Te denken valt aan; datum reparatie, afmetingen, locatie, type afdichting, gebruikte materialen en de brandwerendheid. Ook worden er in het ‘logboek brandwerende afdichtingen’ foto’s opgenomen zodat deze op een duidelijke wijze worden geadministreerd.

Toch blijkt dat zelfs bij nieuwbouw brandwerende scheidingen/doorvoeringen niet altijd voldoen aan de regels in het bouwbesluit. Daarnaast verliezen in de loop van de tijd brandwerende scheidingen en doorvoeringen hun functie omdat ze doorbroken worden


Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • verspreiding brand
  • verspreiding giftige stoffen
Maatregelen > Wat moet je doen?

Regelmatige inspecties en duidelijke afspraken met bijvoorbeeld installateurs spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de brandwerende scheidingen. Het is daarom verstandig om wijzigingen in de doorvoer altijd vast te leggen in een logboek. Dit bespaart kosten en zorgt voor meer veiligheid. Ook is aan te raden om bij de bouw al te kijken welke maatregelen er nodig zijn om brand te voorkomen.

  • het herkennen van brandrisico’s 
  • wat te doen in geval van brand 
  • de processen die gaan spelen bij een grote brand of andere incidenten zoals een langdurige stroom- of waterstoring

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.