05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Drabiny lub drabiny schodkowe
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 1. Drabina może być używana jako kładka do przejścia.
 2. W zasadzie, drabina może być używana tylko do pokonania różnicy wysokości.
 3. Podczas wchodzenia po drabinie nie ma ograniczeń i można wszystko ze sobą zabrać.
Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy zasady bezpiecznego użytkowania drabin. Drabina nie jest miejscem pracy, ale środkiem dostępu do miejsca pracy. Tylko wtedy, gdy nie ma bezpieczniejszego sprzętu (rusztowanie stałe, rusztowanie ruchome lub podest ruchomy), drabina może być wykorzystywana jako miejsce pracy, jako rzadki wyjątek.


Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Drabina może się przewrócić lub przesunąć.
 • Potknięcie się o drabinę.
 • Utrata równowagi.
Środki > Co należy zrobić?
 • Upewnij się, że podłoże jest stabilne.
 • Odgrodź obszar sznurem, kiedy wykonujesz prace na drabinie przy otworze w suficie.
 • Zabezpiecz górną lub dolną część drabiny, aby zapobiec przesuwaniu się.
 • Zabronione jest używanie górnych części drabiny przesuwnej lub wolnostojącej jako oddzielnej drabiny. Powodem tego jest to, że nie mają one przesuwanych szyn i/lub paska stabilizacyjnego.  De reden hiervan is dat deze geen uitgebogen bomen en/of stabilisatiebalk heeft.
 • Stój na obu nogach i przytrzymuj drabinę przynajmniej jedną ręką.
 • Poinformuj swojego przełożonego, jeśli drabina nie jest w dobrym stanie i nie korzystaj z niej.
 • Sprawdź, czy drabina została zatwierdzona do użytku. Jeśli nie, zgłoś to swojemu przełożonemu.
 • Na drabinie nie może stać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba.
 • Utrzymuj drabinę w czystości.
 • Drabina, która prowadzi do wyższej platformy roboczej/podłogi, musi wystawać ponad nią na co najmniej 1 metr.
 • Noś narzędzia w torbie, którą można przewiesić przez ramię.
Drabina za krótka/nie odgrodzona sznurem
Prawidłowe rozstawienie drabiny
Drabina pod nieprawidłowym kątem
Rada > Dodatkowe informacje

https://www.volandis.nl/media/1104/16063832-a-blad-ladders-hr.pdf

http://www.abomafoon.nl/upload/foon5/Abomafoon%205.13.pdf

http://www.abomafoon.nl/upload/foon5/Abomafoon%205.12.pdf


Pytania do zdjęć znajdujących się poniżej

Zdjęcie A: Do którego szczebla tej drabiny wolnostojącej można się wspiąć?

Zdjęcie B: Co nie jest w porządku na tym zdjęciu?

Zdjęcie C: Co musisz zrobić, jeśli drabina wykazuje oznaki pęknięć lub innego rodzaju defektów?

A
B