05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Ladders of trappen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Een ladder mag als loopplank gebruikt worden
 2. In principe mag een ladder alleen gebruikt worden om een hoogteverschil te overbruggen
 3. Je mag alles op een ladder mee naar boven nemen
Introductie:

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid van ladders  De ladder is zelf geen werkplek, maar is bedoeld om op een werkplek te komen. Alleen als je geen veiliger middel (vaste steiger, rolsteiger of hoogwerker) kunt gebruiken mag bij hoge uitzondering gebruik gemaakt worden van de ladder als werkplek. 


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De ladder kan omvallen of wegglijden
 • Misstappen op ladder
 • Evenwicht verliezen
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg voor een goede ondergrond.
 • Zet het gebied af wanneer je op de ladder, in een deuropening, werkzaamheden verricht.
 • Zet de ladder aan de boven,- of onderzijde vast om onderuit schuiven te voorkomen.
 • Het is niet toegestaan om het/de bovenste deel/delen van een schuif-/reformladder als losse ladder te gebruiken. De reden hiervan is dat deze geen uitgebogen bomen en/of stabilisatiebalk heeft.
 • Sta met twee voeten op de ladder en houd deze met minimaal één hand vast.
 • Is de ladder niet in goede staat meld dit dan aan je leidinggevende en gebruik deze dan niet.
 • Controleer of de ladder gekeurd is. Zoniet, meld dit aan je leidinggevende.
 • Ga nooit met meer dan één tegelijkertijd op een ladder staan.
 • Houd de ladder goed schoon.
 • Een ladder die naar een hoger gelegen werkplatform/vloer leidt, moet minstens 1 meter uitsteken boven dit platform of deze vloer.
 • Neem gereedschap mee in een tas die over de schouder gehangen kan worden.
Ladder te kort/niet afgezet
Juiste ladder opstelling
Ladder verkeerde schuinte
Tips > Voor meer informatie

https://www.volandis.nl/media/1104/16063832-a-blad-ladders-hr.pdf

http://www.abomafoon.nl/upload/foon5/Abomafoon%205.13.pdf

http://www.abomafoon.nl/upload/foon5/Abomafoon%205.12.pdf


Vragen onderstaande foto's?

Foto A: Hoe hoog mag je deze reformladder beklimmen?

Foto B: Wat is er mis op deze foto?

Foto C: Wat moet je doen als een ladder scheuren of andere gebreken vertoond?

A
B