05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Rusztowanie ruchome
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Zawsze czytam instrukcję przed montażem ruchomego rusztowania.
 • Znam nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy jak zmontować i pracować na ruchomym rusztowaniu w bezpieczny sposób. Wciąż często zdarza się, że coś idzie nie tak! Roczna liczba raportów w ISZW (Inspektorat Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia) Poważne wypadki, Trwałe uszkodzenie ciała, Ofiary śmiertelne

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 1. Ruchome rusztowanie może się przewrócić;
 2. Upadek z wysokości;
 3. Spadające przedmioty
Środki > Co należy zrobić?

Montaż i demontaż ruchomego rusztowania:

 • Przed montażem ruchomego rusztowania zapoznaj się z odpowiednią instrukcją;
 • Zwróć uwagę na maksymalną wysokość montażu i obciążenie;
 • Nie zamieniaj elementów ruchomego rusztowania z częściami innych rusztowań. 


Główna zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2018 r

Podczas montażu i demontażu ruchomego rusztowania należy zamontować solidną poręcz. Co możesz zrobić w pracy? Jedna poręcz zastępuje wsporniki ukośne i poziome. Jest ona montowana na właściwej wysokości jeszcze przed zamontowaniem podestu roboczego. Dzięki temu wejście na platformę roboczą jest zawsze bezpieczne (patrz film poniżej).

Korzystanie z ruchomego rusztowania

 • Ruchome rusztowanie umieścić na płaskim i stabilnym podłożu;
 • Używać wyłącznie dobrze utrzymanych ruchomych rusztowań;
 • Zablokować hamulce wszystkich kół!
 • Na rusztowanie wchodzić zawsze od środka;
 • Ograniczyć się do wnoszenia na rusztowanie tylko niewielkich ilości lekkich materiałów i narzędzi;
 • W przypadku ryzyka kolizji: odgrodzić obszar wokół ruchomego rusztowania;
 • Maksymalna wysokość ruchomego rusztowania w pomieszczeniach wynosi 12 metrów;
 • Maksymalna wysokość ruchomego rusztowania na zewnątrz wynosi 8 metrów;
 • Korzystanie z ruchomych rusztowań w większej wysokości dozwolone jest tylko po otrzymaniu zgody dostawcy i po wykonaniu jego instrukcji;
 • Instrukcje użytkowania określają, kiedy należy zastosować stabilizatory boczne;
 • Jeśli prace są wykonywane na wysokości podestu znajdującego się na wysokości powyżej 2,5 metra, należy zawsze stosować stabilizatory boczne;
 • Podczas przemieszczania rusztowania na platformie roboczej nie mogą znajdować się zarówno ludzie jak i materiały; 
 • Korzystanie z ławek, stopni i innych elementów w celu podniesienia platformy roboczej jest niedozwolone;
 • Po zakończeniu robót nigdy nie zostawiać rusztowania ruchomego bez nadzoru. Zabezpieczyć rusztowanie przed przewróceniem i upewnić się, że wejście na rusztowanie zostało zabezpieczone, aby uniemożliwić wchodzenie. 


Rada > Dodatkowe informacje

Film można obejrzeć w przeglądarce Firefox, Chrome, Safari, ale nie działa w przeglądarce Explorer 11.

Altrex
ASC
Layer
Skyworks

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.