05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Podesty ruchome przejezdne
Dyskusja > Sprechen Sie mit Ihren Kollegen darüber!
 • Nigdy nie przeczytałem instrukcji przed rozpoczęciem pracy na podeście ruchomym przejezdnym.
 • Myślę, że to trochę przesada, aby zabezpieczać się podczas pracy na podeście ruchomym.
Wprowadzenie

Podest ruchomy może być używany do pracy w miejscach, do których dostęp jest utrudniony. Podest ruchomy to mobilne urządzenie podnoszące przeznaczone do wykonywania przez ludzi prac na wysokościach.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Niebezpieczne użytkowanie
 • Niewłaściwe użytkowanie
 • Niedostateczna konserwacja
 • Użytkowanie przez nieuprawnione osoby
 • Przygniecenie i zakleszczenie
 • Ryzyko kolizji
 • Upadek z platformy roboczej/kosza
 • Przechylenie się urządzenia
Środki > Co należy zrobić?

Użytkownik

 • Podest ruchomy może być użytkowany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby;
 • Użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia;
 • Użytkownik musi wiedzieć, jak obsługiwać urządzenie;
 • Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat;
 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź następujące kwestie:
  • Upewnij się, że podłoże jest stabilne i równe.
  • Uważaj na przeszkody na wysokości: kable elektryczne, oświetlenie, dach i inne rodzaje konstrukcji.
  • Zwracaj uwagę na ruch drogowy (dźwigi, wózki widłowe, przechodniów itp.)
 • Zawsze noś szelki bezpieczeństwa z krótką liną. Przymocuj ją w odpowiednim miejscu na podeście ruchomym.
 • Zabronione jest opuszczanie kosza do wysokości człowieka.
 • Nigdy nie wspinaj się po poręczy podestu ruchomego
 • Nigdy nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej nośności urządzenia (ludzie + materiały).
 • Nigdy nie zostawiaj podestu ruchomego bez nadzoru z włożonym kluczykiem zapłonowym.
 • Upewnij się, że teren wokół podestu ruchomego jest oznakowany taśmą.
Przeczytaj instrukcję
Zabezpiecz się
Wyciągnij klucz
Rada > Dodatkowe informacje (w jęz. holenderskim)

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.