05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Kamersteiger
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik vind een extra leuning aan een kamersteiger overbodig
  • Als ik op anderhalve meter hoogte sta kan er niets ernstigs gebeuren.
Introductie

Kamersteigers (ook wel klapsteiger of vouwsteiger genoemd) worden doorgaans binnen de woning- en utiliteitsbouw bij onder meer  montage, installatie en schilderwerkzaamheden toegepast. Dit type steiger is gemakkelijk in gebruik door de lichte constructie. Volgt men de instructie op, dan is deze eenvoudig op te zetten door de beperkte elementen waaruit deze bestaat.Met de arbeidshygiënische strategie in gedachten kom je al gauw uit op collectieve maatregelen om vallen te voorkomen. Ook al bedraagt de ‘valhoogte’ minder dan 2,5 m1, dan nog dient de werkgever maatregelen te treffen om vallen te voorkomen.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Vallen van hoogte
  • Aanrijdgevaar

Maatregelen > Wat moet je doen?

Deskundigheid

  • van degene onder wiens toezicht de rolsteiger wordt opgebouwd
  • van werknemers die goed zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik
  • van degene die is belast met de periodieke inspectie (minstens eenmaal per jaar)

Vuistregels voor veilig opbouwen zijn

  • gebruik van originele onderdelen van één fabrikant
  • horizontale liggers aan staanders van het onderste opbouwframe bevestigen
  • wielstaanders minimaal opdraaien
Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.