05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Plaatsen standaard trappentoren
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind dat een trappentoren altijd door een gespecialiseerd steigerbedrijf geplaatst moet worden;
 • Na het doornemen van de handleiding en een instructie van mijn leidinggevende ben ik in staat om een standaard trappentoren op te bouwen.
Introductie

Een trappenhuis zorgt voor een veilige wijze van personentransport van de ene naar de andere werkvloer.                        De voordelen ten opzichte van een ladder zijn:

 • een trap is gemakkelijk te belopen, hij heeft brede treden (minstens 125 mm) en de trapbreedte is minstens 600 mm
 • een trap heeft dubbel leuningwerk aan beide zijden
 • bij beklimming van een trap heb je minstens één hand vrij
 • de helling van een trap is zodanig dat je hem rechtop kunt beklimmen
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Valen van hoogte
 • Geraakt worden door uitstekende delen
 • Geraakt worden door vallende delen
Maatregelen > Wat moet je doen?

 Zelf een trappentoren plaatsen volgens standaard model

 • Plaats de trappentoren volgens de handleiding (Zie de link onder tips)
 • Instructie moet worden gegeven door de leidinggevende
 • Leg deelname aan instructie ook schriftelijk vast
 • Zorg voor een opgeruimde en vlakke werkplek
 • Zet het gebied rond het plaatsen van de trappentoren af

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Stalen en aluminium trappentorens
 • Trappentorens die vrij staan of trappentorens die in of tegen een steiger zijn aangebouwd

Stalen trappentoren in of aan een steiger gebouwd

De stalen trappentorens vallen onder de richtlijn steigers. Dit wil zeggen dat trappentorens in een steiger geplaatst of tegen een steiger aangebouwd zijn door een gespecialiseerd steigerbedrijf geplaatst dienen te worden en een tweewekelijkse keuring door een deskundige (beschikt over het branchecertificaat ‘’Inspecteur Steigerbouw of Steigerinspecteur’’) moeten ondergaan.Er wordt een inspectieformulier ingevuld en op de scafftag de groene kaart van vrijgave wordt de datum van de laatste inspectie genoteerd.

Losstaande stalen trappentoren

Een stalen losstaande trappentoren valt ook onder de richtlijnen steiger. Deze moet geplaatst worden door een erkend steigerbedrijf. In deze situatie waaraan of rond de trappentoren geen veranderingen worden aangebracht, mag het maximale interval tussen twee inspecties 3 maanden zijn.

Veranderingen kunnen zijn:

 • Na iedere aanpassing van de trappentoren
 • Na wijziging van de omgevingsfactoren , bijvoorbeeld ontgravingen nabij de staandervoeten
 • Na een gebeurtenis ,weersomstandigheden en in enkele andere situatie ,waarbij redelijkerwijs kan aangenomen worden dat die heeft geleid tot aantasting van de veiligheid van de constructie of van de omstandigheden rond de steiger, bijvoorbeeld een aanrijding,ontploffing, brand of beving
 • Na een windkracht groter dan 8 beaufort

Aluminium trappentoren

De aluminium trappentorens vallen onder rolsteigers deze mogen opgebouwd worden door iedereen die de handleiding goed heeft doorgenomen. (Bron Voladis))


Trappentoren Layer
Trappentoren alluminium
Trappentoren Layer  staal.
Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.