05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Veilig werken op steigers
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Indien het nodig is verander ik de steiger zelf
  • Ik waarschuw direct mijn leidinggevende wanneer ik gebreken aan een steiger zie
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid op een steiger.In de bouw zijn regels opgesteld om steigers op veilige en gezonde wijze te monteren, aante passen, te demonteren en om ze te gebruiken als veilige werkplek op hoogte.

Veilige steiger
Wat is hier allemaal mis?
Wat is hier het risico?