05 Steigers, hoogwerkers en klimvoorzieningen
 >  Praca na wysokości
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Nigdy nie podejmuję niepotrzebnego ryzyka podczas pracy na wysokości.
 • Zawsze przeprowadzam analizę ryzyka LMRA podczas pracy na wysokości.
Wprowadzenie

Około połowa wszystkich wypadków śmiertelnych w budownictwie jest wynikiem upadku z wysokości. Niebezpieczne otwory podłogowe, otwory w ścianach, rusztowania itp. odgrywają w tym przypadku istotną rolę. Aby uniknąć wypadków, ważne jest, aby wprowadzić niezawodne zabezpieczenia. 

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Upadek z wysokości
 • Wypadnięcie przez otwór/otwartą przestrzeń
 • Spadające przedmioty
Co jest nie w porządku na tym zdjęciu?
Odpowiednio zabezpieczony otwór w ścianie
Środki > Co należy zrobić?

Podejście u źródła:

 • Zidentyfikuj problemy już w fazie projektowania. Podejmij środki zapobiegawcze;
 • Zadbaj o wyposażenie z wyprzedzeniem, aby przymocować poręcz do prefabrykatu;
 • Tam, gdzie to możliwe, należy wykonać wycięcia w fabryce (nie trzeba już wycinać i wiercić na wysokości);
 • Umieść poręcze (na przykład szerokie płyty stropowe), zanim zostaną one podniesione do pewnej wysokości;
 • Zabezpiecz wycięcia.

Działania wspólne:

 • Instalowanie poręczy (zabezpieczenie krawędzi, ogrodzenie itp.);
 • Korzystanie z (podwieszonego) rusztowania;
 • Zakładanie platform lub podłóg roboczych;
 • Używanie podestów ruchomych;
 • Zakładanie siatek bezpieczeństwa.

Działania indywidualne:

 • Zastosowanie rotacji zadań.

Środki ochrony indywidualnej:

 • Noś odpowiedni osobisty sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (uprząż + lina ratunkowa) zobacz instruktaże (w jęz. holenderskim) „Harnasgordel” i „Hoe red je iem i na een val uit zijn veiligheidsharnas”

www.geenongevallen.nl/toolbox/hoe-red-je-iemand-na-een-val-uit-zijn-veiligheidsharnas.html