06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Praca w pojedynkę
Dyskusja > Do omówienia z pracownikami!
 1. Utrzymywanie kontaktu z innym pracownikiem lub przełożonym podczas pracy w pojedynkę.
 2. Znajomość zasad związanych z pracą w pojedynkę.
 3. Doświadczenie w pracy w pojedynkę.
 4. Środki przeciwdziałające zagrożeniom obecnym podczas pracy w pojedynkę.
Wprowadzenie

W niniejszym szkoleniu uwagę skupimy na temacie „Praca w pojedynkę”.

Do pracy w pojedynkę dochodzi częściej niż nam się wydaje. Przez pracę w pojedynkę rozumiemy: „Wykonywanie pracy poza zasięgiem słuchu i wzroku pozostałych pracowników lub przełożonych.” Kiedy pojawia się zagrożenie lub dochodzi do wypadku nie ma nikogo do pomocy.

Na pracodawcach spoczywa obowiązek ograniczenia, w jak największym stopniu pracy w pojedynkę, aby zapobiegać incydentom.

Zgodnie z ustawą o BHP i medycynie pracy pracodawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia w miejscu pracy. Dotyczy to również pracy w pojedynkę. W pojedynkę nie wolno pracować w określonych sytuacjach.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Zgodnie z decyzją ws. BHP i medycyny pracy w następujących sytuacjach obowiązuje zakaz pracy w pojedynkę:

 • W pomieszczeniu, w którym znajduje się instalacja elektryczna wysokiego napięcia,
 • której części nie posiadają lub posiadają niewystarczającą ochronę przed (bez)pośrednim dotknięciem lub zbliżeniem się.
 • W zamkniętej przestrzeni, w której istnieje zagrożenie uduszenia, odurzenia, zatrucia, pożaru lub wybuchu.

Pracodawca w Inwentaryzacji i Ewaluacji Ryzyka musi wymienić istniejące zagrożenia dla pracujących w pojedynkę pracowników i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Najważniejsze z zagrożeń to:

 • Upadek z wysokości.
 • Części znajdujące się pod napięciem.
 • Poruszające się części maszyn i narzędzi.
 • Niebezpieczne substancje.
 • Praca w sąsiedztwie wody lub ponad nią.
 • Kolizje.
Środki > Co należy zrobić?
 • Pracodawca w Inwentaryzacji i Ewaluacji Ryzyka musi wymienić zagrożenia, które stanowią niebezpieczeństwo dla pracujących w pojedynkę pracowników i podjąć odpowiednie środki zaradcze.
 • Dla wszystkich pracowników musi przygotować program szkoleniowy ujmujący poszczególne zagrożenia i związane z nimi środki zaradcze (łącznie z zasadami korzystania ze środków ochrony indywidualnej).
 • Powstać musi również procedura przeznaczona dla ratownictwa zakładowego i techniki samodzielnego wyjścia z opresji.
 • Szkolenia należy regularnie powtarzać.
 • W pojedynkę nie wolno pracować pracownikom cierpiącym na określone schorzenia, np. padaczkę lub stosującym leki, które wpływają na szybkość reakcji. O przyjmowanych lekach pracownik informuje przełożonego.
 • Pracujący w pojedynkę pracownik musi umieć szybko i w prosty sposób ochronić siebie przed niepożądanymi lub agresywnymi odwiedzinami lub intruzami.
 • Najpierw musisz sprawdzić, czy można uniknąć prowadzenia pracy w pojedynkę.
 • Sprawdzić gdzie, kiedy i kto w przedsiębiorstwie wykonuje pracę w pojedynkę.
 • Ustalić, jakie istnieją zagrożenia dla pracownika wykonującego pracę w pojedynkę.
 • Sprawdzić, czy podjęto środki przeciwdziałające zagrożeniom.
 • Zapoznać się z wykazem wymienionych ewentualnie w Inwentaryzacji i Ewaluacji Ryzyka środków pierwszej pomocy i sprzętu do wspinaczki i schodzenia.
 • Przygotować dla każdej części prac listy kontrolne, z których przed przystąpieniem do pracy korzysta pracownik pracujący w pojedynkę i na których odhacza kolejne pozycje (LMRA).
 • Zadbać o poinformowanie kierowników przedsiębiorstwa o tym kiedy, gdzie i który pracownik wykonuje pracę w pojedynkę.
 • Nadzorować prowadzenie przez kierowników losowej kontroli bezpieczeństwa pracowników pracujących w pojedynkę i ich zachowania.
 • Wprowadzić zmiany do Inwentaryzacji i Ewaluacji Ryzyka, jeśli podjęte środki wskażą na ich konieczność.
Środki > Instalacja aplikacji „Praca w pojedynkę”

Na stronie geenongevallen.nl znajduje się aplikacja „Praca w pojedynkę”. To pomoc zwiększająca bezpieczeństwo podczas takiej pracy. Nie zamierzamy częściej niż obecnie pracować w pojedynkę. Jeśli jednak pracownik pracuje sam, aplikacja może stać się pomocna, gdy dojdzie do nadzwyczajnej sytuacji.

Kto pomoże pracownikowi pracującemu w pojedynkę, gdy ten się źle poczuje? W takich sytuacjach pomocna staje się aplikacja „Praca w pojedynkę”.

Jak to działa?

W aplikacji na stronie geenongevallen.nl (aplikacji GO!) znajduje się kafelek „Praca w pojedynkę”. Po jego kliknięciu pracownik może wprowadzić swoje dane i podać, kto musi otrzymać wiadomość, kiedy pracownik przestanie reagować. Kiedy pracownik nie zareaguje na alarm, telefonicznie informację otrzymuje ochrona Heijmans NV.

W aplikacji przed przystąpieniem do pracy pracownik wpisuje jak długo ma zamiar pracować sam. 5 minut przed upływem tego czasu otrzymuje informację, że czas prawie upłynął. Jeśli pracownik nie reaguje, aplikacja dzwoni pod numer wpisany przez niego. Może to być numer innego pracownika, przełożonego lub numer prywatny. Kiedy osoba ta nie odbierze, aplikacja zaalarmuje centralę ochrony Heijmans.


Bezpieczeństwo podczas pracy w pojedynkę
Staramy się w Heijmans unikać, aby pracownicy pracowali sami. Czasem jednak z powodu okoliczności nie da się tego uniknąć. Bardzo ważne jest, aby przemyśleć, co musi się stać, gdy dojdzie do nadzwyczajnej sytuacji. Aplikacja „Praca w pojedynkę” to pomoc. Zapewnienie prawdziwego bezpieczeństwa w pracy wymaga od nas zapobiegania w jak największym stopniu wykonywania przez pracownika pracy w pojedynkę.
Rada > Więcej informacji

Zawsze zgłaszaj niebezpieczne sytuacje w aplikacji GO!


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.