06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Yalnız çalışma
Tartışma > Bu konuyu çalışma arkadaşlarınızla tartışın!
 1. Yalnız çalıştığım zamanlarda her zaman iş arkadaşımla/amirimle temasta olurum
 2. Yalnız çalışmaya ilişkin kuralları biliyorum
 3. Yalnız çalışma deneyiminiz var mı?
 4. Yalnız çalışma risklerini sınırlandırabilecek diğer önlemler nelerdir?
Giriş

Bu iş güvenliği toplantısında “Yalnız çalışma” konusunu ele alıyoruz.

Yalnız çalışma, düşündüğünüzden daha sık karşılaşılan bir durumdur. Yalnız çalışmayı şöyle tanımlıyoruz: “İş arkadaşlarının veya amirlerin duyabileceği ve/veya görebileceği mesafelerin dışında çalışma.” Bir tehlike veya kaza anında iş arkadaşlarınıza ulaşamayacak durumda olursunuz.

İşverenler olayların önüne geçmek için yalnız çalışma risklerini olabildiğince azaltmakla yükümlüdür.

Çalışma Koşulları Yasası uyarınca iş yerinin güvenli ve sağlıklı olmasından işverenler sorumludur. Bu sorumluluk yalnız çalışma için de aynı şekilde geçerlidir. Yalnız çalışmaya bazı durumlarda izin verilmez.

Riskler > Ne olabilir?

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği gereğince aşağıdaki durumlarda yalnız çalışılması yasaktır:

 • yüksek voltaj sistemleri içeren bir odada
 • bileşenlerin doğrudan/dolaylı temasa/yaklaşmaya karşı korunmasız olduğu veya korumanın yetersiz kaldığı durumlarda
 • boğulma, intoksikasyon, zehirlenme, yangın veya patlama tehlikesinin olduğu sınırlı alanlarda

Risk Saptama ve Değerlendirme (RSD) sürecinde işveren, yalnız çalışanların maruz kalabileceği riskleri gözden geçirmeli ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri almalıdır.

Karşılaşılabilecek en önemli riskler şunlardır:

 • Yüksekten düşme
 • Akım taşıyan aksamlar
 • Hareketli makine/cihaz aksamları
 • Tehlikeli maddeler
 • Suya yakın veya su üzerinde çalışma
 • Çarpışma tehlikeleri
Kararlar > Yapmanız gerekenler
 • Risk Saptama ve Değerlendirme (RSD) sürecinde işveren, yalnız çalışanların maruz kalabileceği riskleri ele almalı ve bu riskleri azaltmak için uygun önlemleri almalıdır.
 • Bireysel riskleri ve ilgili azaltıcı önlemleri (kişisel koruyucu donanım kullanımı dahil) detaylı olarak ele alan ve yalnız çalışma yapanlar için hazırlanmış bir talimat programı bulunmalıdır.
 • Şirket acil durum müdahale planı veya kendi kendine kurtarma prosedürü bu programın bir parçası olmalıdır.
 • Uygun aralıklarla bu talimatı tekrarlayın.
 • Epilepsi gibi hastalıkları olan veya müdahale etme yetilerini etkileyen ilaçlar kullanan kişilerin yalnız çalışmasına izin verilmez. Kullanılan ilaçlar amire bildirilmelidir.
 • Yalnız çalışanlar kendilerini ayrıca istenmeyen veya agresif ziyaretçi ya da davetsiz misafirlere karşı hızla ve kolaylıkla koruyabilmelidir.
 • Öncelikle, yalnız çalışmadan vazgeçilip vazgeçilemeyeceğini değerlendirin.
 • Şirkette yalnız çalışmanın nerede, ne zaman ve kim tarafından yapıldığını kontrol edin.
 • Yalnız çalışanların maruz kaldığı tehlikeleri belirleyin.
 • Tehlikelerin uygun hafifletici önlemler yoluyla azaltılıp azaltılmadığını kontrol edin.
 • İlk yardım malzemeleri veya tırmanış ya da iniş aksesuarları gibi iş vagonlarında tutulan malzemeleri de RSD sürecine dahil edin.
 • İşe başlamadan önce yalnız çalışan tarafından kontrol edilecek tüm iş unsurlarına ilişkin bir kontrol listesi hazırlayın (SDRA).
 • İş yerindeki amirlerin, yalnız çalışanların nerede ve ne zaman çalıştıklarını ve kimlerden oluştuğunu bildiğinden emin olun.
 • Amirlerden, düzenli ziyaretlerde bulunarak yalnız çalışanların güvenliğini ve davranışlarını kontrol etmelerini isteyin.
 • Yukarıda belirtilen önlemlerin gerektirmesi halinde RSD sürecini düzenleyin.
Kararlar > Yalnız çalışma uygulamasını yükleyin

“Yalnız çalışma” uygulaması geenongevallen.nl adresinden indirilebilir. Bu uygulama, yalnız çalışmanın (daha) güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak bir destek aracıdır. Yalnız çalışma seviyesini şu andakinden daha üst bir seviyeye taşımayacağız. Yine de, yalnız çalışıyorsanız bu uygulama acil durumlarda size yardımcı olabilir.

Yalnız çalışırken başınıza bir şey geldiğinde size kim yardım eder? “Yalnız çalışma” uygulaması bu gibi durumlarda destek sağlar.

Uygulama nasıl çalışıyor?

geenongevallen.nl adresindeki uygulamada (GO! uygulaması) “yalnız çalışma” başlığını göreceksiniz. Bu başlığa tıkladığınızda bilgilerinizi ve sizden haber alınamadığında kime mesaj gönderilmesini istediğinizi kaydedebilirsiniz. Bir alarm anında kimsenin cevap vermemesi durumunda Heijmans NV Güvenlik birimi aranır.

Uygulama, işe başlamadan önce size ne kadar süre yalnız çalışacağınızı sorar. Bu süre dolmadan 5 dakika önce sürenin dolmak üzere olduğu bir mesajla size hatırlatılır. Cevap vermezseniz girdiğiniz numara aranır. Bu numara bir iş arkadaşına, amire veya özel bir kişiye ait olabilir. Aranılan kişi de cevap vermezse, Heijmans Central Birimine alarm gönderilir. 


Güvenli yalnız çalışma
Heijmans hiç kimsenin yalnız çalışmasını tercih etmez. Ancak bazı durumlar yalnız çalışılmasını gerektirebilir. Acil durumlarda yapılması gerekenler üzerinde kafa yormak önemlidir. “Yalnız çalışma” uygulaması destekleyici bir kaynaktır. Tam anlamıyla iş güvenliği sağlayabilmek adına, elimizden geldiğince yalnız çalışmanızı önlemeye çalışıyoruz.
İpuçları > Daha fazla bilgi için

GO!APP uygulaması üzerinden güvenli ve güvensiz durumları bildirebilirsiniz.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.