06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Vrijgeven van besloten ruimten
Introductie

Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten, kabel-/leidingschachten en kelders zijn over het algemeen niet gemakkelijk toegankelijk. Toch moeten ze vaak worden betreden, onder andere voor inspectie, schoonmaken, onderhoud en reparatie. Ook leidingsleuven of damwandkuipen kunnen onder de definitie van besloten ruimten vallen. Tijdens deze toolbox gaan we dieper in op de gevaren van de mogelijk aanwezige gassen. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. Verstikking
 2. Bedwelming
 3. Vergiftiging
 4. Explosiegevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?
 1. Stel vast of het een besloten ruimte betreft.
 2. Is er een getrainde collega die de ruimte kan / mag vrijgeven?
 3. Maak een taak risico analyse bij een besloten ruimte. 
 4. Geef de besloten ruimte vrij met een gepompte gasmeter (gasmeter kan gas aanzuigen m.b.v. verlengslang), (zuurstofconcentratie is 18-21% zuurstof en we stoppen met de werkzaamheden bij 10% LEL). (uiteraard zijn er geen giftige gassen/dampen/nevel en stof waarvan de concentratie hoger zijn dan de wettelijke grenswaarden)
 5. Betreedt de besloten ruimte pas nadat deze is vrijgegeven. 
 6. Draag (zo nodig) een (diffuus) gasmeter als persoonlijke bescherming bij het betreden van de besloten ruimte.
 7. Bij twijfel of vragen contact de veiligheidskundige. 


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Waarom is zorgvuldigheid bij het betreden van en werken in besloten ruimten echt wel nodig? 
 2. Ken ik alle risico's welke in de besloten ruimte waar ik ga werken kunnen optreden, en neem ik voldoende maatregelen?

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.