06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Sınırlı Alanlar
Giriş

Heijmans şantiyelerinde ve iş yerlerinde bazı işleri yapmak için girilmesi gereken “sınırlı alanlar” olabilir.

Sınırlı alana girmeden önce riskler değerlendirilmeli ve uygun azaltıcı önlemler alınmalıdır. Bu iş güvenliği toplantısında, yaygın olarak yaşanan riskler ve ilgili azaltıcı önlemler ele alınmaktadır.

                                                              

Sınırlı alan nedir?

Sınırlı alan, dar bir erişim noktası bulunan ya da bulunmayan kapalı veya kısmen açık yerlere denir. İnsanların kalması için tasarlanmamış olan bu alanlar, genelde hareket için kısıtlı bir alana sahiptir ve sınırlı erişim ve kaçış yolları vardır. Potansiyel olarak bu alanlar, oksijen seviyesini kabul edilebilir seviyenin altına düşürebilecek nitelikte zehirli veya yanıcı malzeme kalıntıları da içerebilir.

Sınırlı alan örnekleri:

Tanklar, soğutma kuleleri, tampon konteynerler, mahzenler, kablo ve diğer sürünerek erişilebilen alanlar, atık su kanalları ve menholler, asansör boşlukları, çift duvarlar/dipler, 1.80’den derin

kazılmış kuyular/hendekler, iklimlendirme kabinleri, boru hattı tünelleri, buhar kazanları, su havzaları, sulama sistemi/yağmur suyu kuyuları.


Not:

Sürünerek girilen bir çalışma alanı, girilmesi ve havalandırılması zor bir yerdir. Bunlar genelde karanlık, dar ve acil durumlarda kaçması zor alanlardır.

Sürünerek girilen yerlerin arzu edilen ölçüleri:

 • Giriş deliği en az 62x100 cm
 • Sürünme alanı yüksekliği en az 80 cm
 • Açık alan (kiriş ve boruların altı) 60 cm
 • Sürünerek girilen alana maksimum giriş mesafesi, 80 cm’den düşük yüksekliklerde 7,5 metre, 80 cm ve üzerindeki yüksekliklerde ise 18 metredir.

Bu tür alanlarda maksimum çalışma süresi, 15 dakikalık bir mola ile birlikte 1,5 saattir.

Bu alanların boyutları küçük olduğunda maksimum çalışma süresi, 15 dakikalık mola ile birlikte 1 saattir.


                                                           

Genel gereklilikler

Sınırlı alanlarda çalışan veya bu alanlara giren herkes, işe başlamadan önce aşağıdaki koşulları yerine getirmelidir:

 • Bir çalışma izninin talep edilmesi ve bu suretle risk ve azaltıcı önlemlerin Görev Risk Analizinde (TRA) belirtilmesi;
 • İş yeri ve iş yerindeki risklerin yanı sıra en azından çalışma izninin, RSD sürecinde tanımlanan riskleri içermesi;
 • Çalışma iznine başvuru yapılmadan önce, tercihen yerinde değerlendirme yapılarak projenin Güvenlik Koordinatörü ile işin yapılma yöntemi konusunda görüşme yapılması;
 • Son Dakika Risk Analizi (SDRA) yapılması;
 • İş yapılırken sınırlı alanın denetlenmesi için bir menhol kontrolünün talep edilmesi.

​​​​​​​                                                            
Menhol kontrol ve gaz ölçüm uzmanları

Menhol kontrol uzmanı:

 • Sınırlı alandaki kişilerle iletişimden ve bu kişilerin kaydını yapmaktan sorumludur ve sınırlı alanda iş yapılırken her daim orada hazır bulunur;
 • Çalışma izni ve TRA analizinin içeriği, ilgili riskler ve risk azaltıcı önlemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır;
 • Menholü terk etmeden derhal yardım çağırabilmelidir;
 • Sınırlı alana girişler hariç olmak üzere, acil durum desteği gelene kadar acil durum önlemlerini uygulayabilmelidir.

Menhol kontrol uzmanı ASLA:

- İşin yapılmasına yardımcı olamaz, çünkü bu durum menhol kontrolü yapmasına engel olabilir;

- Sınırlı alanda birileri varken veya sınırlı alan güvenli bir şekilde emniyete alınmamışsa, menholü görüş açısı dışında bırakamaz.

Gaz ölçüm uzmanı:

Gaz ölçümü ancak kalifiye bir gaz ölçüm uzmanı tarafından yapılabilir. Bu kişi uygun niteliklere ve geçerli bir gaz ölçüm sertifikasına sahip olmalıdır.


 

                                                                

Riskler > Ne olabilir?

Sınırlı alanlarda tehlikeli bir atmosfer olabilir veya bu atmosfer yapılan işten kaynaklanabilir. Boğulma, zehirlenme, yangın ve patlama, bu durumun oluşturabileceği tehlikeler arasındadır.

 1. Boğulma: Vücudun nefes alımı durduğunda gerçekleşir. Sınırlı alanlarda örneğin soy gazlar oksijenin bitmesine neden olabileceğinden dolayı, çalışanlar boğulma riskiyle karşıya karşıya kalabilir.
 2. İntoksikasyon: Belirli bir maddeye maruz kalmaktan ötürü bilincin azalması veya kaybedilmesi durumu.
 3. Zehirlenme: İntoksikasyon olarak da ifade edilen, belirli miktarda bir maddenin yutulması ve bunun vücutta hasar bırakması durumu.
 4. Yangın: Engellenemeyen bir şekilde yayılan ve hasara ve/veya tehlikeye neden olabilecek bir ateşin neden olduğu istenmeyen bir yanma olayı.
 5. Patlama: Genellikle yüksek sıcaklık oluşumu ve gaz salınımı ile bağlantılı olarak bir maddenin ani genleşmesi ve şiddetli bir şekilde enerji açığa çıkması durumu.
                                                                                       
Kararlar > Sınırlı alanlarda çalışma

Sınırlı alana girilmeden ve işe başlanmadan önce çeşitli önlemler alınmalıdır:

 • Bu alan erişim noktalarında net bir şekilde okunabilecek, “Tehlike! Sınırlı alan / Yetkisiz kişilerin girmesi yasaktır” yazılı bir yasak levhası bulunmalıdır;
 • Gazların veya sıvıların sınırlı alana girmemesi için boru hatlarının bu alana ulaşmaması veya bu alana ulaşmadan kapatılması sağlanmalıdır (Kilitleme / Etiketleme / Deneme iş talimatları);
 • Gaz ölçüm uzmanına gaz ve/veya oksijen ölçümü yaptırılmalıdır;
 • Sınırlı alandaki hareketli aksamlar, kolaylıkla tekrar çalıştırılamayacak şekilde kapatılmalıdır;
 • Sınırlı alanda emniyetli bir gerilim kullanılmalıdır (50 V alternatif akım veya 120 V doğru akım).
                          
                                                  
                                            Görsel: Bir gaz ölçüm uzmanı tarafından yapılan salınım ölçümü

Sınırlı alanda çalışırken şu önlemler alınmalıdır:

İşi olmayan kişilerin sınırlı alandan/alanın yakınından uzak tutulması için alan çitle çevrilmelidir;

 • Acil durumlarda kaçış yollarına erişimin engellenmediğinden emin olunmalıdır;
 • Kişisel bir gaz ölçüm cihazı kullanılmalıdır;
 • Sınırlı alanın insanlar için güvenli olmaya devam ettiğinden emin olamadığınız durumlarda, iş yapılırken sıklıkla ve mümkünse sürekli olarak ölçüm yapılmalıdır;
 • Uygun yangın söndürme ekipmanları bulundurulmalı ve kullanıma hazır tutulmalıdır;
 • İçinde gaz (ör. oksijen) bulunan şişeler sınırlı alanlarda kesinlikle bulundurulmamalıdır. İşin durdurulduğu zamanlarda brülör ve şişeler kapatılıp sınırlı alandan çıkarılmalıdır.
                                                     ​​​​​​​                                                                                                      

Görsel: Sürekli gaz ölçümü için çoklu gaz ölçüm cihazıTartışma > Bu konuyu çalışma arkadaşlarınızla tartışın!

Birbirinizle şu konuları tartışın:

 1. Sınırlı alana girerken veya bu alanlarda çalışırken tedbir almak neden gereklidir?
 2. Çalışacağım sınırlı alanda meydana gelebilecek tüm risklerin farkında mıyım ve gereken tüm önlemleri alıyor muyum?
İpuçları > Daha fazla bilgi için

Heijmans Akademi Eğitimi: Sınırlı alandaki çalışmalar için gaz ölçümü yapılması

Volandis Bilgi Merkezi: Sınırlı alanlarda çalışma

Aboma Danışmanlık: Abomafoon 6.01 Sınırlı alanlarda çalışma

MicroRAE taşınabilir gaz ölçüm cihazları çalıştırma kılavuzu videosu


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.