06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Veiligheidsslot elektrische installaties
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Voor korte werkzaamheden plaats ik niet altijd een veiligheidsslot bij werken aan elektrische installaties
 • Het bewijs van afwezigheid van bedrijfsspanning is altijd noodzakelijk.
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan het veiligheidsslot bij werken aan elektrische installaties. 

Deze installaties zijn voorzien van energiebronnen.

 • Elektriciteit
 • Hydraulische of 
 • Pneumatische systemen

die opgeslagen energie of bewegende onderdelen bevatten.

Het toepassen van LO-TO-TO ( Lock-Out-Tag-Out-Try-Out) is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties.

Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming, de LO-TO-TO, voorkomt: 

 • Het in beweging komen en/of het onbedoeld vrijkomen van energie of gevaarlijke stoffen 
 • Bij het vrij-schakelen en weer inbedrijf nemen van elektrische installaties is conform de NEN3140 en NEN3840 een procedure opgesteld om veilig aan installaties te kunnen werken en in bedrijf te nemen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangrijkste risico’s van elektriciteit zijn:

 • Stroom door het lichaam door het aanraken van draden of apparaten die onder spanning staan. Dit is bij een hoge stroomsterkte dodelijk
 • Ontstaan van een vlamboog door het maken van kortsluiting die kan leiden tot ernstige brandwonden
  Gebruikers van elektrische apparaten kunnen door defecten in deze apparaten onder stroom komen te staan Medewerkers die werken aan elektrische installaties kunnen met beide genoemde risico’s te maken krijgen.