06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Voorkom het raken van K&L bij het aanbrengen van een verkeersbord
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht het voorkomen van het raken van K&L bij het aanbrengen van een verkeersbord. De aanleiding voor dit onderwerp is een aantal (bijna-)ongevallen bij andere aannemers. 

Een voorbeeld van een (bijna-)ongeval

Tijdens het plaatsen van een bord in een berm is met een grondpot een voedingskabel van de openbare verlichting geraakt. De medewerker die de grondpot plaatste, constateerde dat er een rookpluim uit de grondpot kwam. Toen hij de grondpot verwijderde kreeg hij een schok in zijn armen.

De vermoedelijke oorzaak is dat een stalen grondpot door een voedingskabel van de openbare verlichting is geslagen. De voedingskabel lag niet diep genoeg in de grond. Later is er geconstateerd dat 10 meter verderop de voedingskabel al boven de grond uit kwam met een mof, vermoedelijk als gevolg van een eerdere kabelbreuk.Grondpot
Geisoleerd stootijzer
Grondpot