06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Uziemienie dźwigu
Wprowadzenie

Niniejszy niezbędnik porusza temat uziemienia dźwigu.

Jeśli dźwig, pompa do betonu lub palownica może uderzyć w znajdujące się pod napięciem elementy przewodów trakcyjnych, należy zastosować uziemienie dźwigu. Uziemienie dźwigu chroni pracowników, jeśli dźwig przewróci się i spadnie na przewody trakcyjne. W przeciwieństwie do domu, w którym może przepalić się bezpiecznik, w przypadku przewodów trakcyjnych jest inaczej. Napięcie (1800 V lub 25 KV) może na nich pozostać.

O tym, czy konieczne jest uziemienie dźwigu, powinien decydować ekspert (kierownik instalacji i robót na podstawie RailAlert Voorschrift veilig werken hoogspanning (VVW-HS)). Jedynie ta osoba może zwolnić z obowiązku uziemienia dźwigu.

Podczas wykonywania prac na instalacjach elektrycznych wysokiego napięcia lub w ich pobliżu, w tym na przewodach zwrotnych i uziemieniach, może wystąpić ryzyko związane z napięciem elektrycznym. Może to skutkować poważnymi obrażeniami spowodowanymi przepływem prądu przez ciało lub łukiem elektrycznym. Z tego względu tylko „odpowiednio poinstruowana osoba zajmująca się liniami zwrotnymi i uziemieniem” (VOP-RLA), po otrzymaniu instrukcji od kierownika prac (WV), może podłączyć uziemienie dźwigu.

Należy to uzgodnić z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich środków w odpowiednim czasie i bezpieczne wykonanie pracy

  • Jeśli dźwig jest wyposażony w kabel uziemiający i zachodzi konieczność jego przesunięcia, należy poprowadzić kabel tak, aby się nie poluzował ani nie przerwał.
  • Jeśli kabel odłączy się od toru, poinformuj o tym przełożonego.

Na poniższym schemacie określono, kiedy wymagane jest uziemienie dźwigu i jakie ewentualne dodatkowe środki są potrzebne: