06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Bezpieczeństwo pracy w studzienkach lub wykopach i wokół nich
Dyskusja > Omów to z kolegami!

Omówcie ze sobą poniższe stwierdzenia:

 • Z jakim ryzykiem wiąże się praca w studzienkach lub wykopach oraz w ich pobliżu i jak można je ograniczyć?
Wprowadzenie

Każdego roku regularnie dochodzi do wypadków podczas pracy w studzienkach lub wykopach oraz w ich pobliżu. Z tego względu w niniejszym niezbędniku skupimy się na pracy w studzienkach i wykopach oraz wokół nich.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Zawalenie się nasypów.

 • z powodu zbyt stromych nachyleń
 • z powodu obecności zbyt dużej ilości gleby/materiału/materiału znajdującego się bezpośrednio obok wykopu lub rowu
 • z powodu wibracji powodowanych np. przez przejeżdżające pojazdy

Wpadnięcie do wykopu.

Wjechanie do wykopu.

Uduszenie. Z powodu gazów z rur, skażonej gleby.

odgrodzenie miejsca pracy - ścieżka rowerowa - jezdnia
ziemia składowana wystarczająco daleko od wykopu
szalunek wykopu z 2 drogami ewakuacyjnymi
Środki > Co należy zrobić?


 • Jeśli głębokość wykopu przekracza 1 m, konieczne jest zastosowanie nasypu lub szalunku.
 • Wykop powinien być wystarczająco szeroki (tabela 2).
 • Wzdłuż wykopu należy zachować co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni na składowanie ziemi i materiałów.
 • Pojazdy powinny znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od nasypu. Przy wykopie głębszym niż 1 m, należy odjąć 1 m odległości od nasypu.
 • Codziennie sprawdzaj stan nasypu lub szalunku. Po intensywnych opadach deszczu należy przeprowadzić dodatkowe kontrole.
 • Usuń dodatkowe 0,5 m nawierzchni wokół wykopu lub rowu.
 • Ustaw bariery drogowe, np. w postaci sygnalizatorów świetlnych, aby zapobiec wpadnięciu pojazdów do studzienki lub wykopu.
 • Zapewnij co najmniej 2 drogi ewakuacyjne ze studni lub wykopu, np. drabiny lub schody wbudowane w nasyp.
 • Dokonaj pomiarów tlenu/gazów na dnie studni lub wykopu.
 • W przypadku pytań dotyczących flory i fauny (zwierząt i przyrody) skontaktuj się z ekologiem: ecologie@heijmans.nl
 • Wykonując wykopy pod studzienki lub rowy, należy stosować środki opisane w niezbędniku Bezpieczne wykopy ziemne.