06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Werken op en aan het water
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind een reddingsvest overdreven, omdat ik goed kan zwemmen;
 • Ik verricht geen werkzaamheden alleen langs het water.
 • blccvvug blllii
Introductie

Het gebeurt nog wel eens dat er gewerkt wordt op of aan het water. Dit kan onder andere gebeuren bij het:

 • opsporen van explosieven in kanalen en rivieren;
 • boren, heien;
 • inmeten;
 • werken op waterzuiveringsinstallaties, sluizen of gemalen.
Wat maakt het werken in deze omstandigheden onveilig?
Een gevolg.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

In het water terechtkomen

Werk je aan de waterkant dan heb je vaak te maken met een talud en natte, zachte bodems. Ook als je werkt vanaf een ponton, kun je eenvoudig wegglijden, omdat dit vaak nat en modderig wordt.

 • uitglijden
 • vallen

We werken ook op waterzuiveringsinstallaties, gemalen en stuwen. Op deze locaties is de kans om in het water te raken kleiner. In het ontwerp van de installaties zijn vaak al maatregelen getroffen. Maar dan nog, er zijn risico's zoals het:

 • uitglijden op vlonders en roosters;
 • vallen in sluiscomplexen;
 • vallen in stuwen, bezink,- en beluchtingtanks.

Verdrinken

 • als je niet kunt zwemmen;
 • ook als je wel kunt zwemmen, maar door een ongeval, bewusteloos te water raakt;
 • als je niet snel genoeg uit het water komt of wordt gehaald;
 • als je door onderkoeling buiten bewustzijn raakt.
Grijpstangen om uit het water te klimmen