07 Machines en gereedschappen
 >  Bosmaaier
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Heijmans stelt de juiste PBM's ter beschikking
 2. Ik neem preventieve maatregelen voordat ik begin met maaien
Introductie

De bosmaaier wordt vooral gebruikt om te maaien op plaatsen die voor grote machines niet of moeilijk bereikbaar zijn. De maaier kan worden voorzien van diverse uitrustingsstukken.

Het maaien van gras rond reflectorpaaltjes, verkeersbordpalen en vangrailpaaltjes wordt veelal uitgevoerd met een bosmaaier. Het al lopend dragen van de bosmaaier geeft naast belastende weersomstandigheden, benzinestank, trillingsbelasting en geluidsbelasting een forse fysieke belasting.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Gewond raken door wegslingerend materiaal
 • In aanraking komen met draaiende delen van de bosmaaier
 • Gewond raken door losraken van blad of mes
 • Raken van elkaar tijdens het maaien
 • Beschadigen beschermde flora en fauna
 • Trillingen
 • Schadelijk geluid
 • Fysieke belasting
 • Struikelen
Maatregelen > Wat moet je doen?

Checklist voor de dagelijkse praktijk

 • Houd rekening met collega's, omstanders, verkeer, objecten en bebouwing. Binnen een straal van 15 meter mogen zich geen andere personen bevinden.
 • Bevinden zich personen binnen een straal van 15 meter, zorg dan voor aanvullende maatregelen. Scherm het wegslingerend materiaal af of zorg dat het materiaal niet richting de personen slingert.
 • Loop bij het maaien van de randen van een veld altijd tegen de klok in. Dan komt het materiaal op het veld terecht en niet bij de weggebruiker. Dit zorgt ook voor kwalitatief beter maaiwerk.
 • Hef storingen pas op als de machine is uitgeschakeld, volledig stilstaat en is uitgedraaid.
 • Raadpleeg het Ecologisch werkprotocol om de juiste periode en methode voor de uitvoer.

Gebruik van bosmaaier

 • Zorg dat het gereedschap geschikt is voor het werk. Stem het maaigarnituur (draadmaaier, slagmes of zaagblad) af op het materiaal dat gemaaid moet worden. Gebruik voor licht werk een lichte machine.
 • Zorg voor veilig gereedschap: goed uitgebalanceerd, voldoende capaciteit, goed onderhouden en gekeurd, weinig storingen, scherpe en correct geslepen messen.
 • Zorg dat het maaigarnituur stil staat bij stationair toerental.
 • Zorg dat het maaigarnituur is voorzien van een passende beschermkap
 • Meld een storing aan de leidinggevende
 • Zorg dat de maaikop uitgebalanceerd en schoon is.
 • Zorg voor een ergonomisch en goed afgesteld draagstel.
 • Houd regelmatig pauze om fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een beenbescherming doormiddel van stevige werkkleding, veiligheidsbroek of bosmaaierbroek
 • Draag gehoorbescherming;
 • Draag oog- of gelaatsbescherming (gesloten oogbescherming bij een draadmaaier)
 • Veiligheidsschoeisel en passende handschoenen
 • Draag een stofmasker bij stoffige omstandigheden
 • Draag signalerende kleding.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.