07 Machines en gereedschappen
 >  Elektronarzędzia ręczne
Dyskusja > Omów to ze swoimi współpracownikami!
 • Przed rozpoczęciem prac, zawsze sprawdzam elektronarzędzia ręczne pod kątem wad.
 • Wszystkie elektronarzędzia ręczną są zatwierdzone, więc można pracować z nimi bezpiecznie!
 • Doznałem obrażenia podczas pracy z elektronarzędziami ręcznymi.
Wprowadzenie

W niniejszym szkoleniu BHP przyjrzymy się pracy z zastosowaniem elektronarzędzi ręcznych.
Elektronarzędzia ręczne są powszechnie stosowane. W dzisiejszych czasach istnieje elektronarzędzie do wykonania prawie każdej pracy. Sprzęt ten jest zazwyczaj praktyczny i łatwy w obsłudze. Ponadto praca przebiega sprawniej i szybciej. Większość urządzeń wygląda tak prosto, że wydaje się, że każdy może natychmiast przystąpić do ich obsługi. Właśnie to stwarza ryzyko.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Nieumiejętne użytkowanie;
 • Trafienie przez latające cząstki;
 • Kontakt z ruchomą częścią będącą w ruchu;
 • Pożar spowodowany zaprószeniem ognia przez elektronarzędzia;
 • Zły stan techniczny;
 • Szkodliwy hałas.
Środki > Co należy zrobić?
 • Jeśli nie znasz maszyny, poproś o jej instrukcję obsługi;
 • Nigdy nie usuwaj zabezpieczeń podczas użytkowania;
 • Korzystaj wyłącznie z zatwierdzonych narzędzi;
 • Przed użyciem sprawdź narzędzia pod kątem wad;
 • Wyłącz zasilanie przy regulowaniu narzędzi;
 • Wyczyść narzędzia po użyciu;
 • Stosuj podwójnie izolowane narzędzia przy napięciu 220 V i wyższym;
 • Nie pozostawiaj elektronarzędzi bez nadzoru;
 • Zewnętrzne bębny do kabli muszą być szczelnie zamknięte;
 • Używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
 • Nie używaj narzędzi elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych. Stosuj wyłącznie bezpieczne napięcia 120 V prądu stałego lub 50 V prądu zmiennego;
 • Nie noś luźno wiszącej odzieży lub biżuterii;
 • Rozmieść kable w taki sposób, aby nie dopuścić do potknięcia.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.