07 Machines en gereedschappen
 >  Szlifierka kątowa
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!

Take a look at figures 3, 4 and 5 and answer the questions.

Wprowadzenie

W trakcie niniejszego instruktażu BHP przyjrzymy się szlifierce kątowej oraz tarczom szlifierskim.

W firmie Heijmans powszechnie stosowane są następujące rodzaje tarcz: 

 • Tarcze tnące
 • Tarcze do okrywania
 • Tarcze konstrukcyjne
Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Fruwające drobiny z obrabianego przedmiotu i/lub ściernicy;
 • Odpryskiwanie tarczy w wyniku jej starzenia się;
 • Kontakt z tarczą szlifierską;
 • Pęknięcie tarczy szlifierskiej;
 • Pożar w wyniku zapalenia się substancji łatwopalnych;
 • Ryzyko uszkodzenia słuchu.
Środki > Co należy zrobić?

Maszyna

 • Zawsze stosuj osłonę (jest to obowiązkowe);
 • Zapoznaj się z instrukcją obsługi szlifierki;
 • Przed użyciem sprawdź prędkość obrotową ściernicy i maszyny. Prędkość obrotowa szlifierki nigdy nie powinna przekraczać liczby oznaczonej na tarczy szlifierskiej;
 • Zadbaj o to, by obrabiany detal był zawsze mocno zamocowany;
 • Nie odkładaj szlifierki z obracającą się tarczą;
 • Używaj szlifierki kątowej z układem hamulcowym;
 • Wskazane jest nieużywanie szlifierki kątowej z mechanizmem blokującym (tarcza po prostu wciąż się obraca);
 • Nigdy nie szlifuj w pobliżu substancji łatwopalnych;
 • Zawsze wyciągaj wtyczkę przed wymianą tarcz.

Ściernica

 • Stosuj odpowiednią ściernicę;
 • Nie używaj tarcz, których data przydatności do użycia minęła (patrz przykład ilustracja 2). Staje się ona miększa, co zwiększa prawdopodobieństwo odprysków.
 • Dlatego upewnij się, że zawsze stosujesz zasadę FiFo (First in - First out) przy magazynowaniu (zarówno w magazynie jak i w samochodzie), a więc zawsze najpierw sięgaj po starsze tarcze.

Uwaga: Dotyczy to wszystkich tarcz do okrywania i tnących o spoiwie żywicznym, w tym tarcz do kamienia i betonu oraz stacjonarnych maszyn stołowych. Nie używaj tarcz, których data przydatności do użycia minęła. Tarcze tnące i do okrywania mają określony termin przydatności do użycia. 

Jeśli na ściernicy widnieje data ważności V04 (04=miesiąc kwiecień) 2021, nadaje się ona do użytku do kwietnia 2021. V01= kwartalny miesiąc styczeń, V04= miesiąc kwiecień, V07= miesiąc lipiec oraz V10= miesiąc październik.

Stosuj poniższe środki ochrony indywidualnej

 • Stosuj ściśle przylegające okulary ochronne;
 • Noś przyłbicę;
 • Środki ochrony słuchu;
 • Ochrona dróg oddechowych, w przypadku uwolnienia się szkodliwych substancji i oparów;
 • Wskazane jest założenie odpowiednich rękawic (szlifierka kątowa jest wyposażona w osłonę);
 • Noś odzież ognioodporną;
 • Zwróć uwagę, by nie uszkodzić ściernic podczas przechowywania (unikaj pęknięcia tarczy szlifierskiej);
 • Zwróć uwagę na piktogramy na tarczy, aby dowiedzieć się jak z nią pracować (np. różnica między gratowaniem a cięciem).
1. Praca ze szlifierką kątową
2.Ściernica ma ważność do kwietnia 2021