07 Machines en gereedschappen
 >  Sağ açılı taşlama makinesi
Tartışma > Meslektaşlarınızla bunun hakkında konuşun!

Şekil 3, 4 ve 5’e bakın ve soruları cevaplayın.

Giriş

Bu Araç Kutusu toplantısında, sağ açılı taşlama makinelerine ve taşlama disklerine odaklanacağız.

Aşağıdaki disk türleri Heijmans’ta sıklıkla kullanılır: 

 • Kesme diskleri
 • Çapak alma diskleri
 • Yapı diskleri
Riskler > Ne olabilir?
 • İş parçasından ve/veya taşlama diskinden uçan parçacıklar;
 • Yaşlanma dolayısıyla diskten sıçrayan ögeler;
 • Taşlama diskine temas etmek;
 • Taşlama diskinin parçalanması;
 • Yanıcı malzemelerin tutuşması sebebiyle yangın;
 • İşitme hasarı riski.
Kararlar > Yapmanız gerekenler

Makine

 • Koruyucu kapağı daima kullanın (zorunludur);
 • Her zaman için taşlayıcının kullanım kılavuzuna başvurun;
 • Kullanımdan önce hem taşlayıcının hem de makinen RPM değerine bakın. Taşlayıcının RPM değeri, hiçbir zaman için taşlama diskinde gösterilen RPM’den yüksek olamaz;
 • İş parçasının sabit bir şekilde kelepçelenmesini sağlayın;
 • Disk hala dönüyorken taşlayıcıyı asla kaldırmayın;
 • Sağ açılı taşlayıcıyı her zaman için bir frenle kullanın;
 • Anahtar kilidi özelliği olan sağ açılı taşlayıcıları kullanmaktan kaçının (bu özellik kilit konumundayken disk dönmeye devam eder);
 • Yanıcı malzemelerin yakınında asla taşlama yapmayın;
 • Disk değiştirirken fişi mutlaka çekin.

Taşlama diskleri

 • Doğru taşlama diskleri kullanın.
 • Son kullanma tarihi geçmiş diskler kullanmayın (bkz. Şekil 2’deki örnek). Disk zamanla yumuşar, bu da parçaların diskten uçması riskini artırır.
 • Disklerin FIFO ilkesine (İlk Giren İlk Çıkar) uygun şekilde saklandığından emin olun (hem depoda hem araçta). Bu sayede daha eski diskler daha önce kullanılmış olur.

Not: Bu, tüm sentetik reçine bağlı çapak alma ve kesme diskleri için geçerlidir. Dolayısıyla, taş ve beton taşlama diskleri ile sabit tezgaha monte makineler için de geçerlilik arz etmektedir. Son kullanma tarihi geçmiş diskler kullanmayın. Kesme disklerinin ve çapak alma disklerinin son kullanma tarihi vardır. 

Taşlama diskindeki son kullanma tarihi V04 2021 şeklindeyse (04 = Nisan ayı), bu disk en geç Nisan 2021’e kadar kullanılmalıdır. V01 = üç aylık Ocak ayı, V04 = Nisan, V07 = Temmuz ve V10 Ekim.

Şu kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanın: 

 • Yüzünüze oturan güvenlik gözlükleri takın;
 • Tam yüz maskesi takın;
 • Kulak tıkacı kullanın;
 • Zararlı madde ve buharların salınması ihtimaline karşı solunum koruması kullanın;
 • Tercihen uygun eldivenler takın (sağ açılı taşlayıcıda koruyucu kapak bulunur);
 • Alev geciktirici giysiler giyin;
 • Depolama sırasında, taşlama disklerinin hasar görmediğinden emin olun (taşlama disklerinin kullanım sırasında parçalanmasını önlemek için);
 • Diskteki piktogramları dikkate alarak diskleri nasıl kullanacağınızı belirleyin (örneğin çapak alma ile kesme arasındaki fark).
1. Sağ açılı taşlayıcıyla çalışma
2. Taşlama diski Nisan 2021’e kadar kullanılabilir