07 Machines en gereedschappen
 >  Haakse slijpmachine
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Welke PBM's zijn verplicht bij het werken met een haakse slijpmachine?
  2. Wanneer mag ik het tweede/demonteerbare handvat van een haakse slijpmachine verwijderen? 
  3. Mag ik een haakse slijper gebruiken zonder beschermkap?
  4. Waar vind ik de uiterste houdbaarheidsdatum van een slijpschijf?