07 Machines en gereedschappen
 >  De heftruck
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Wie mag er op een heftruck rijden, moet je daar een diploma voor hebben, ook al is het maar voor "even" of voor die ene keer ?
 • Waar moet ik dan op letten, wat kan wel of juist niet?
 • Kan ik dat telefoontje wel even oppakken terwijl ik aan het rijden ben?
Introductie

Zowel op onze werven als op projecten wordt vaak een heftruck gebruikt in verschillende omstandigheden, denk aan slecht weer, erg heet of juist erg koud, gladheid,  op een slechte ondergrond etc. Het is dus goed om te bepalen welk type heftruck je nodig hebt, wie er op kan en mag rijden. Want even niet opletten en pats…Even niet toeteren als je de bocht neemt en boem...Even met de lepels op ooghoogte een stelling ronden en beng... Wees je altijd goed bewust van de gevaren met het rijden van een heftruck.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aangereden worden
 • Overreden worden
 • Botsen tegen stellingen, andere objecten of voertuigen
 • Kantelgevaar
 • Beknellen
 • Getroffen worden door een vallende lading
Bij het verlaten van de heftruck de contactsleutel meenemen.
Ongeval met vorkheftruck
Maatregelen > Wat moet je doen?

Ter voorkoming van kantel- en knelgevaar:

 • Vermijd grote hoogteverschillen, bijvoorbeeld bij werkvloeren. Rijd hier niet vanaf
 • Vermijd (te) steile hellingen
 • Keer nooit op hellingen, rijdt een hellingen opwaarts altijd vooruit. Bij het naar beneden rijden van een helling moet men achteruit rijden.
 • Leg vloersparingen dicht of zet ze doelmatig af
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan

Voor een veilig gebruik:

 • Lees altijd eerst de handleiding van de heftruck, deze moet aanwezig zijn op de heftruck
 • Zet je telefoon uit in je heftruck OF stop op een veilige plek om te bellen
 • Draag altijd een goedgekeurde veiligheidsgordel op de heftruck
 • Rijd niet over natte, gladde vloeren
 • Let op, er kunnen medewerkers zich in het werkgebied van de heftruck bevinden. Houd met deze medewerkers oogcontact
 • Hef niet meer dan de maximaal toelaatbare heflast, raadpleeg het lasttabel aangebracht op de heftruck
 • Controleer of de last stabiel is geplaatst en geborgd is tegen vallen / kantelen
 • Laat de last na het pikken direct zakken
 • Ben er van overtuigd dat de lepels vergrendeld zijn, ij gebruik van verlenglepels de bijbehorende lasttabel gebruiken.
 • Laat geen passagiers meerijden
 • Gebruik de heftruck niet voor het heffen van personen, dit is nadrukkelijk verboden
 • Heftruckchauffeurs moeten een heftruckopleiding / instructie hebben
 • Draag de PBM's die gelden op de betreffende werf of werk, minimaal helm, hesje, werkschoenen en een lange broek
 • Heb oogcontact met omstanders, "zie ik jou zie jij mij ". 
 • Jeugdigen onder de 16 mogen geen heftruck besturen, jeugdigen tussen 16 en 18 mogen enkel onder scherp toezicht een heftruck besturen
 • De heftruck dient minimaal een maal per jaar gekeurd te worden
 • Verzwaar het contragewicht aan de achterkant van de heftruck mag niet
 • Zorg dat je voldoende zicht hebt tijdens het heftruck rijden. Als de last het zicht belemmerd moet men niet vooruit rijden maar juist achteruit om voldoende zicht te blijven houden.

Bij het parkeren van de heftruck:

 • Parkeer de heftruck op een veilige plaats
 • Parkeer de heftruck nooit op een helling
 • Parkeer de heftruck altijd zonder last met neergelaten lepels
 • Verwijder bij het verlaten van de heftruck altijd de contactsleutel en neem deze mee
 • Zet de heftruck op de handrem of plaats wielblokken
 • Parkeer de heftruck niet op vluchtroutes/nooduitgangen


Tips > Voor meer informatie
 • Ieder ongeval is er één te veel, dus de 150 ernstige ongevallen met heftrucks die er jaarlijks in Nederland plaatsvinden zijn er 150 te veel. Om de 2,5 dag vindt er dus ergens in ons land een ongeluk plaats waar een heftruck bij betrokken is.
 • Het RIVM stelt dat bij de 150 ernstige ongevallen met heftrucks in Nederland gemiddeld 5 mensen per jaar omkomen, 38 personen er blijvend letsel aan overhouden, en 64 personen gelukkig geheel herstellen. Van de overige 43 zijn geen gegevens bekend.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.