07 Machines en gereedschappen
 >  Wózek widłowy
Dyskusja > Omów to z kolegami!
 • Kto może poruszać się wózkiem widłowym, czy potrzebny jest do tego odpowiedni certyfikat, nawet jeśli jest to tylko „na chwilę” lub tylko ten jeden raz?
 • Na co należy zwrócić uwagę, co można, a czego nie można robić?
 • Czy mogę odebrać telefon podczas jazdy?
Wprowadzenie

Zarówno w naszych zakładach, jak i w miejscach realizacji projektów, z wózków widłowych często korzysta się w różnych warunkach, takich jak zła pogoda, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura, śliska nawierzchnia itp. Dlatego warto się zastanowić, jaki typ wózka widłowego jest potrzebny i kto może go prowadzić. Bo wystarczy chwila nieuwagi i bum... wystarczy nie zatrąbić na zakręcie i bum... wystarczy okrążyć regał z widłami na wysokości oczu i bum..... Pamiętaj o niebezpieczeństwach związanych z prowadzeniem wózka widłowego.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Uderzenie przez pojazd
 • Przejechanie
 • Zderzenie z rusztowaniem, innymi obiektami lub pojazdami
 • Ryzyko przewrócenia się
 • Uwięźnięcie
 • Uderzenie przez spadający ładunek
Zabierz ze sobą kluczyk do stacyjki, gdy opuszczasz wózek widłowy.
Wypadek z udziałem wózka widłowego
Środki > Co należy zrobić?

Aby uniknąć ryzyka przewrócenia się i przygniecenia:

 • Unikaj dużych różnic wysokości, np. na platformach roboczych. Nie zjeżdżaj z nich
 • Unikaj (zbyt) stromych nachyleń
 • Nigdy nie zawracaj w miejscu nachylenia, a wjeżdżając na pochyłość zawsze jedź do przodu. Podczas zjeżdżania z pochyłości należy jechać do tyłu.
 • Skutecznie zamykaj lub odgradzaj otwory w podłodze
 • Upewnij się, że na drodze nie ma żadnych przeszkód

Bezpieczeństwo obsługi:

 • Zawsze najpierw zapoznaj się z instrukcją obsługi wózka widłowego, powinna się ona w nim znajdować
 • Zawsze wyłączaj telefon w wózku widłowym LUB zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, aby zadzwonić
 • Zawsze używaj zatwierdzonego pasa bezpieczeństwa na wózku widłowym
 • Nie poruszaj się po mokrych, śliskich powierzchniach
 • Zachowaj ostrożność, w strefie pracy wózka widłowego mogą znajdować się inni pracownicy. Utrzymuj kontakt wzrokowy z tymi pracownikami
 • Nie podnoś więcej niż maksymalny dopuszczalny udźwig, więc sprawdź tabelę udźwigu przymocowaną do wózka widłowego
 • Sprawdź, czy ładunek jest stabilny i zabezpieczony przed upadkiem / przewróceniem się
 • Opuść ładunek natychmiast po jego zebraniu
 • Upewnij się, że widły są zablokowane, a jeśli używasz wideł przedłużanych, skorzystaj z odpowiedniej tabeli udźwigu.
 • Nie wpuszczaj pasażerów na wózek
 • Nie używaj wózka widłowego do podnoszenia ludzi, bo jest to surowo zabronione
 • Kierowcy wózków widłowych muszą przejść odpowiednie szkolenie
 • Stosuj środki ochrony indywidualnej, które mają zastosowanie do danego miejsca lub pracy, a przynajmniej kask, kurtkę, buty robocze i długie spodnie
 • Utrzymuj kontakt wzrokowy z osobami postronnymi, „ja widzę Ciebie, Ty widzisz mnie”.
 • Młodzieży w wieku poniżej 16 lat zabrania się kierowania wózkiem widłowym, a młodzież w wieku od 16 do 18 lat może kierować wózkiem widłowym wyłącznie pod ścisłym nadzorem
 • Wózek widłowy należy poddawać przeglądowi co najmniej raz w roku
 • Nie obciążaj przeciwwagi z tyłu wózka widłowego
 • Upewnij się, że widoczność podczas jazdy wózkiem widłowym jest wystarczająca. Jeśli ładunek zasłania Ci widoczność, nie jedź do przodu, ale do tyłu, aby zachować odpowiednią widoczność.

Podczas parkowania wózka widłowego:

 • Zaparkuj wózek widłowy w bezpiecznym miejscu
 • Nigdy nie parkuj wózka widłowego na pochyłym terenie
 • Zawsze parkuj wózek widłowy bez obciążenia i z opuszczonymi widłami
 • Opuszczając wózek widłowy, zawsze wyciągaj kluczyk ze stacyjki i zabierz go ze sobą
 • Zaciągnij hamulec ręczny wózka widłowego lub załóż kliny pod koła
 • Nigdy nie parkuj wózka widłowego na drogach ewakuacyjnych/wyjściach awaryjnych


Rada > Więcej informacji
 • Każdy wypadek to jeden wypadek za dużo, więc 150 poważnych wypadków z udziałem wózków widłowych, które mają miejsce w Holandii każdego roku, to o 150 wypadków za dużo. Oznacza to, że co 2,5 dnia gdzieś w naszym kraju dochodzi do wypadku z udziałem wózka widłowego.
 • RIVM twierdzi, że 150 poważnych wypadków z udziałem wózków widłowych w Holandii zabija średnio 5 osób rocznie, powoduje trwałe urazy u 38 osób, a 64 osoby na szczęście całkowicie powracają do zdrowia. Dane dotyczące pozostałych 43 nie są znane.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.