07 Machines en gereedschappen
 >  Wózek widłowy
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Jeśli coś stoi na mojej drodze, sam biorę wózek widłowy, aby to przenieść.
 • Kiedy wychodzę z wózka, zawsze biorę kluczyk ze stacyjki.
Wprowadzenie

Przez chwilę nie zwracasz uwagi i stało się ... Zapominasz zatrąbić kiedy skręcasz i stało się ... Kierujesz widłami w stronę półek patrząc w górę i stało się ... Zawsze pamiętaj o ryzyku związanym z jazdą wózkiem widłowym.

Gdy wysiądziesz z wózka, zabierz kluczyk ze stacyjki.
Wypadek z udziałem wózka widłowego..
Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Uderzenie lub przejechanie
 • Zderzenie z półkami, innymi przedmiotami lub pojazdami.
 • Ryzyko przewrócenia
 • Uwięzienie
 • Uderzenie spadającym ładunkiem
Środki > Co należy zrobić?

Aby zapobiec ryzyku przewrócenia i uwięzienia:

 • Unikaj dużych różnic wysokości, na przykład na stanowisku pracy. Nie zjeżdżaj z nich.
 • Unikaj (zbyt) stromych pochyłości;
 • Nigdy nie zawracaj na pochyłościach;
 • Zawsze odgradzaj miejsce pracy i pamiętaj o zdjęciu zabezpieczeń;
 • Upewnij się, że na drodze nie ma żadnych przeszkód;

Pamiętaj o bezpieczeństwie:

 • W wózku widłowym zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa;
 • Nie jeźdź po mokrej, śliskiej podłodze;
 • Zadbaj by osoby trzecie nie wchodziły na obszar, gdzie używany jest wózek widłowy (tj. odgradzaj miejsce pracy)
 • Nie podnoś więcej niż dozwolona maksymalna masa;
 • Zawsze po podjęciu ładunku bezpośrednio go opuszczaj;
 • Upewnij się, że widły zostały zablokowane;
 • Nie pozwól pasażerom jeździć razem z Tobą;
 • Nie używaj wózka widłowego do podnoszenia ludzi, jest to surowo zabronione;
 • Operatorzy wózków widłowych muszą ukończyć szkolenie / instruktaż dot. kierowania wózkiem widłowym
 • Młode osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą obsługiwać wózka widłowego. Młode osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą obsługiwać wózek widłowy wyłącznie pod nadzorem.
 • Wózek widłowy musi być kontrolowany co najmniej raz w roku.

Parkowanie wózka widłowego:

 • Zaparkuj w bezpiecznym miejscu;
 • Nigdy nie parkuj wózka widłowego na pochyłości;
 • Zawsze parkuj wózek widłowy z widłami w położeniu na ziemi i bez ładunku;
 • Gdy wysiadasz z wózka zawsze zabieraj kluczyk ze stacyjki;
 • Zaciągnij hamulec ręczny lub załóż blokadę na koła.
 • Nie parkuj wózka widłowego na drogach ewakuacyjnych.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.